Životní prostředí a udržitelnost

Prostředí

Zinek je jedním z nejspolehlivějších kovů, který byl po staletí používán v (re) stavbě. Patří sem žlaby zinku, odvodňovací potrubí dešťové vody a střešní a stěnové opláštění. Zinek je s životností 75+ let nejen estetickou volbou, ale v současné době také udržitelnou volbou. Kromě dlouhé životnosti se po použití shromažďuje a recykluje více než 95%. Odpovídá tedy oběhové ekonomice. Existuje proto jen málo stavebních materiálů, jejichž celková ekologická rovnováha je stejně pozitivní jako u zinku.

Zinek je oceňován nejen díky svému unikátnímu vzhledu, ale kov je také velmi funkční: zajišťuje spolehlivé odvádění dešťové vody. Úniky mohou způsobit velké nepříjemnosti a poškození, takže to rozhodně není něco úplně nedůležité.

Udržitelnost

Zinek je silný prvek, který se přirozeně vyskytuje v životním prostředí, jako jsou kameny, půda a voda. Proto se perfektně hodí do udržitelné společnosti. Zinek také hraje velmi důležitou roli v biologických procesech lidí, zvířat a rostlin.

Spolehlivá, dlouhá životnost a recyklovatelná jsou 3 důležité vlastnosti, které má zinek. Kromě toho je bezúdržbový a zajišťuje bezchybný odtok dešťové vody.