Lištové systémy

Lištový systém

Oblast použití

Lištový systém je vhodný pro velké a malé střechy se sklonem minimálně 3° a pro opláštění fasád. Normální lištová střecha z NedZink se skládá ze zinkových pásů, které jsou rozčleněny trapézovými krycími lištami, pod nimiž jsou dřevěné lišty. Tak vznikne charakteristický a v jistém smyslu robustní vzhled lištové střechy. Tloušťka titanzinku závisí na šířce pásů a délce střechy (viz tabulka v 3).

 

Zoom

Zoom

 

Lištová střecha

Specifikace standardních profilů

Standardní lištový pás

Profil pásu  
Šířka max. 890 mm se 2 postaveními na vysoko á 55 mm, šířka přířezu max. 1000 mm
Standardní délka na vyžádání 3000 mm až 6000 mm
Tloušťka materiálu 0,80 – 1,00 mm
Standardní krycí lišta  
Rozměry průřezu 65 x 25 mm
Standardní délka 3000 mm
Tloušťka materiálu jako u lištového pásu
Okapový plech  
Šířka 330 mm
Tloušťka materiálu jako u lištového pásu
Okapový plech zhotoví řemeslník.
Pásové příponky  
Šířka 50 mm
Délka >220 mm
Tloušťka materiálu jako u lištového pásu
Pásové příponky zhotoví řemeslník. Délka musí mít mírný přesah. Při montáži se potom uřízne na správný rozměr (viz také „montáž“).
Dřevěná lišta  
Lze ji zakoupit v obchodě se dřevem. Dřevěné lišty musejí být rovné a s přesnými rozměry.

Zhotovení na míru

Připojovací profily, krycí lišty a lištové pásy můžeme dodat na vyžádání.

Nosná konstrukce

 

Lištovou konstrukci musí kompletně nést dřevěné bednění, které se skládá z nehoblovaných prken tloušťky 23 – 25 mm bez pera a drážky. Prkna mohou mít při sklonu střechy do 40° rozestupy do 5 mm. Při sklonu střechy nad 40° mohou prkna ležet až 10 cm od sebe. V každém případě však musí být prkna pod spoji zinkových plechů.

Odvětrání:

U střech s tepelnou izolací se musí vždy pod dřevěným bedněním nacházet vzduchová mezera, kterou do konstrukce proudí vzduch.

Montáž

Příponky musejí být připevněny na dřevěné liště tak, jak je ukázáno na obrázku. Počet příponek a jejich maximální vzdálenost jsou uvedeny v tabulce. Poté se musí dřevěné lišty pečlivě připevnit na vyznačených místech na dřevěné bednění, a to přednostně pozinkovanými ocelovými šrouby. Vzdálenost dřevěných lišt je třeba překontrolovat pásmem nebo šablonou.

Okapový plech pro zaháknutí spodního krytinového pásu se nasune mezi dřevěnou lištu a dřevěné bednění a připevní se hřebíky nebo šrouby. Okapové plechy se musí vyrovnat.

Spodní řada krytiny se zahákne za okapový plech. Často se volí pro první řadu délka 1 – 1,5 m. Tuto řadu včetně plechové vložky je možné vyrobit předem v dílně. Poté se již pokládá další pás, který postupuje nahoru směrem k hřebeni střechy. Jednotlivé řady se spojují na drážku nebo pájením.

Z důvodu pohybů způsobených teplotními výkyvy činí délka jednoho pásu krytiny, která se skládá z jednoho kusu nebo je k sobě připájená, maximálně 10 m. Aby se zabránilo sklouznutí pásů směrem dolů, jsou potřeba pevné příponky. Umístění pevných příponek závisí na sklonu střechy. Na délce 1 m je třeba použít pevné příponky minimálně na třech místech, a to tak, že se ohnutý okraj pásu nařízne o 3 mm. Příponka se pak může ohnout až po tento výřez; potom již krytina nemůže sklouznout dolů. Navazující řady krytiny jsou provedeny jako konstrukce s posuvnými příponkami.

Připojení hřebene: Nejprve se musí lištové pásy ohnout, poté se připevní. Poslední řada, která navazuje na hřeben, se také provede v délce 1-1,5 m a je možné si ji připravit v dílně.

Připojení na hranu nároží se provede stejně jako připojení hřebene, ale zde se jedná o šikmé připojení.

Umístění krycí lišty. K tomu se musí nejprve ohnout všechny pásové příponky a uříznout na délku 22 mm od horní hrany dřevěné lišty. Toto je nutné, aby bylo možné krycí lištu posunout nahoru. Poté se krycí lišty posunou od příponky k příponce směrem nahoru. Místo, na kterém se krycí lišta připevní na dřevěnou lištu, závisí na sklonu střechy. Krycí lišty lze spojovat pájením do délky max. 10 m.

Na hřebeni se potom připájí hřebenový profil na krycí lištu. U okapu se okapnicový pás připájí na krycí lištu a zahákne se pod okapový plech. Tento okapnicový pás se nikdy nesmí připájet na sousedící lišty (pásy).

Toto platí také pro pásy, které leží vedle sebe.

Opláštění fasády

Zde je také potřeba odvětrávaná vzduchová mezera. Okraje jednotlivých pásů musí mít u opláštění fasády zvláštní záhyb.