NedZink NOVA

 

Chemické složení

Požadavky na výrobek   Titanzinek NedZinek          Požadavky na výrobek

podle DIN EN 988


Zinek

Zn 99,995%

Zn 99,995%

Měď

Cu 0,08 – 0,17%

Cu 0,08 – 1,0%

Titan

Ti 0,07 – 0,12%

Ti 0,06 – 0,2%

Hliník

Al < 0,015%

Al < 0,015%

Tolerance rozměrů u standardních výrobků

Požadavky na výrobek   Titanzinek NedZinek          Požadavky na výrobek

podle DIN EN 988


Tloušťka plechu v roli

± 0,025 mm

± 0,03 mmŠířka plechu v roli

+ 2/-0 mm

+ 2/-0 mm

Délka plechu

+ 2/-0 mm

+ 10/-0 mm

Mechanicko-technologické parametry

Požadavky na výrobek NedZink titanzinek Požadavky na výrobek

podle DIN EN 988


0,2% mez kluzu

min. 110 N/mm2

min. 110 N/mm2

Pevnost v tahu (Rm)

min. 150 N/mm2

min. 150 N/mm2

Tažnost (A50)

min 40%

min 40%

Tvrdost podle Vickerse (HV 3)

min. 40

Zkouška na ohyb
 

1. Žádné trhliny na hraně ohybu

2. Žádná snaha o zlomení v ohybu

3. Relativní pevnost v tahu D > 0,7


Žádné trhliny na hraně ohybu

Plastické protažení


ve zkoušce odolnosti proti tečení

max. 0,1%

max. 0,1%

Zakřivení

max. 1,5 mm/m

max. 1,5 mm/m

Rovinnost (výška zvlnění)

max. 2 mm

max. 2 mm

Nezávislá kontrola výrobku

6 x za rok


Záruka

10 let


Systém řízení kvality

DIN EN ISO 9001-2000

 

Fyzikální parametry


Hustota (měrná hmotnost)

7,2 g/cm3                                                  

Bod tání

420 °C

Rekrystalizační hranice

> 300 °C

Koeficient roztažnosti

0,022 mm/(mK)

 

Označení materiálu se provádí průběžným značením podle ustanovení DIN EN 988 s uvedením výrobce, označením výrobku v německém, holandském, anglickém a francouzském jazyce, normy EN 988, jmenovité tloušťky, čísla šarže, roku výroby a loga certifikující zkušebny LRQA a KOMO (K7054).

Certifikace výrobku a certifikovaný systém řízení kvality podle DIN EN ISO 9001:2000 zaručují trvale vysokou úroveň kvality, která jde v rozhodujících parametrech značně nad rámec požadavků DIN EN 988.

NedZink titanzinek se vyznačuje zvýšenou mezí průtažnosti a vynikající tvárností, je extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, bezúdržbový a má dlouhou životnost.

Kvalita

NÁŠ VÝROBEK: TITANZINEK

NedZink vyrábí titanzinek jako slitinu na bázi elektrolyticky vyráběného zinku se stupněm čistoty min. 99,995 % zinku (Z1 podle DIN EN 1179) s přesně určenými přísadami mědi, titanu a hliníku. Chemické složení, mechanicko-technologické vlastnosti a maximálně přípustné tolerance rozměrů jsou stanoveny v certifikátu výrobků NedZink. Dodržování v něm definovaných vlastností materiálu kontroluje (6x za rok) nezávislá a neutrální zkušebna, LRQA.

  • titanzinek podle DIN EN 988
  • stupeň čistoty Zn (Z1 podle DIN EN 1179)
  • LRQA (Industrial Quality Scheme for Product Certification by Surveillance of Quality Systems Approval-No. QIS 122)

Náš materiál označujeme průběžným a kontrolovatelným značením. To odpovídá ustanovení DIN EN 988: uvedení výrobce, označení výrobku v německém, holandském, anglickém a francouzském jazyce, normy EN 988, jmenovité tloušťky, čísla šarže, roku výroby a loga certifikující zkušebny LRQA a KOMO (K7054).

Na základě certifikace výrobku a certifikovaného systému řízení kvality (DIN EN ISO 9001:2000) je zaručena trvale vysoká úroveň kvality, která jde v rozhodujících parametrech značně nad rámec požadavků DIN EN 988.

NedZink vyrábí titanzinek, který obstojí před nejvyššími požadavky: vysokou mezí průtažnosti a vynikající tvárností. Je extrémně odolný proti povětrnostním vlivům, bezúdržbový a má dlouhou životnost.

Chemické složení
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZinek Požadavky na výrobek podle DIN EN 988
Zinek Zn 99,995 % Zn 99,995 %
Měď Cu 0,08 – 0,17 % Cu 0,08 – 1,0 %
Titan Ti 0,07 – 0,12 % Ti 0,06 – 0,2 %
Hliník Al ≤ 0,015 % Al ≤ 0,015 %
Tolerance rozměrů u standardních výrobků
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZinek Požadavky na výrobek podle DIN EN 988
Tloušťka plechu v roli ± 0,025 mm ± 0,03 mm
Šířka plechu v roli + 2/-0 mm + 2/-0 mm
Délka plechu + 2/-0 mm + 10/-0 mm
Mechanicko-technologické vlastnosti
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZinek Požadavky na výrobek podle DIN EN 988
0,2% – mez kluzu min. 110 N/mm2 min. 100 N/mm2
Pevnost v tahu (Rm) min. 150 N/mm2 min. 150 N/mm2
Tažnost (A50) min. 40 % min. 35 %
Tvrdost podle Vickerse (HV 3) min. 40
Zkouška na ohyb  

1. Žádné trhliny na hraně ohybu

2. Žádná snaha o zlomení v ohybu

3. Relativní pevnost v tahu D ≥ 0,7x původní pevnost v tahu

Žádné trhliny na hraně ohybu
Plastické protažení ve zkoušce odolnosti proti tečení max. 0,1 % max. 0,1 %
Zakřivení max. 1,5 mm/m max. 1,5 mm/m
Rovinnost (výška zvlnění) max. 2 mm max. 2 mm
nezávislá kontrola výrobku 6 x zu rok
Záruka 10 let
Systém řízení kvality: DIN EN ISO 9001:2008
Fyzikální vlastnosti
Objeemová hmotnost 7,2 g/cm3
Bod tání 420 °C
Rekrystalizační hranice > 300 °C
Koeficient roztažnosti 0,022 mm/(mK)

 

Poznámky

 

Doprava a skladování:Výrobky NedZink se skladují a dopravují v suchých a větraných prostorách.

Označení materiálu: Všechny výrobky jsou opatřeny průběžným značkováním na zadní straně výrobků podle ustanovení normy DIN EN 988.

NedZink NOVA a NedZink NOIR se navíjejí pohledovou stranou směrem dovnitř, rubová stranu je označena průběžným značením. Při montáži je nutné zohlednit příslušný směr válcování, který je označený šipkou na rubové straně.

Pro další informace o programu dodávek a zpracování výrobků NedZink navštivte naše internetové stránky www.nedzink.dea www.nedzink.com.