NedZink NOIR

 

Chemické složení

Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink          Požadavky na výrobek

podle DIN EN 988


Zinek

Zn 99,995%

Zn 99,995%

Měď

Cu 0,08 – 0,17%

Cu 0,08 – 1,0%

Titan

Ti 0,07 – 0,12%

Ti 0,06 – 0,2%

Hliník

Al < 0,015%

Al < 0,015%

Tolerance rozměrů u standardních výrobků

Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink          Požadavky na výrobek

podle DIN EN 988


Tloušťka plechu v roli

± 0,025 mm

± 0,03 mmŠířka plechu v roli

+ 2/-0 mm

+ 2/-0 mm

Délka plechu

+ 2/-0 mm

+ 10/-0 mm

Mechanicko-technologické parametry

Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink Požadavky na výrobek

podle DIN EN 988


0,2% mez kluzu

min. 110 N/mm2

min. 110 N/mm2

Pevnost v tahu  (Rm)

min. 150 N/mm2

min. 150 N/mm2

Tažnost (A50)

min 40%

min 40%

Tvrdost podle Vickerse (HV 3)

min. 40

Zkouška na ohyb
 

1. Žádné trhliny na hraně ohybu

2. Žádná snaha o zlomení v ohybu

3. Relativní pevnost v tahu D > 0,7

 


Žádné trhliny na hraně ohybu

Plastické protažení


ve zkoušce odolnosti proti tečení

max. 0,1%

max. 0,1%

Zakřivení

max. 1,5 mm/m

max. 1,5 mm/m

Rovinnost

max. 2 mm

max. 2 mm

Nezávislá kontrola výrobku

6 x za rok


Záruka

10 let


Systém řízení kvality

DIN EN ISO 9001-2000

 

Fyzikální parametry


Objemová hmotnost

7,2 g/cm3                                                  

Bod tání

420 °C

Rekrystalizační hranice

> 300 °C

Koeficient roztažnosti

0,022 mm/(mK)

 

Označení materiálu se provádí průběžným značením podle ustanovení DIN EN 988 s uvedením výrobce, označení výrobku v německém, holandském, anglickém a francouzském jazyce, normy EN 988, jmenovité tloušťky, čísla šarže, roku výroby a loga certifikující zkušebny LRQA a KOMO (K7054).

Certifikace výrobku a certifikovaný systém řízení kvality podle DIN EN ISO 9001:2000 zaručuje trvale vysokou úroveň kvality, která jde v rozhodujících parametrech značně nad rámec požadavků DIN EN 988.

NedZink titanzinek se vyznačuje vysokou trvalou mezí tečení, vynikající plasticitou, je extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, bezúdržbový a má dlouhou životnost.

Kvalita

NÁŠ VÝROBEK: ZINEK

NedZink vyrábí titanzinek jako slitinu na bázi elektrolyticky vyráběného zinku se stupněm čistoty min. 99,995 % zinku (Z1 podle DIN EN 1179) s přesně určenými přísadami mědi, titanu a hliníku. Chemické složení, mechanicko-technologické vlastnosti a maximálně přípustné tolerance rozměrů jsou stanoveny v certifikátu výrobků NedZink. Dodržování v něm definovaných vlastností materiálu kontroluje (6x za rok) nezávislá a neutrální zkušebna, LRQA.

·                                 titanzinek podle DIN EN 988

·                                 stupeň čistoty Zn (Z1 podle DIN EN 1179)

·                                LRQA (Industrial Quality Scheme for Product Certification by Surveillance of Quality Systems Approval-No. QIS 122)

Náš materiál označujeme průběžným a kontrolovatelným značením, které odpovídá ustanovení DIN EN 988: uvedení výrobce, označení výrobku v německém, holandském, anglickém a francouzském jazyce, normy EN 988, jmenovité tloušťky, čísla šarže, roku výroby a loga certifikující zkušebny LRQA a KOMO (K7054).

Na základě certifikace výrobku a certifikovaného systému řízení kvality (DIN EN ISO 9001:2000) je zaručuna trvale vysoká úroveň kvality, která jde v rozhodujících parametrech značně nad rámec požadavků DIN EN 988.

NedZink vyrábí titanzinek, který obstojí před nejvyššími požadavky: vysokou mezí tečení a vynikající plasticitou. Je extrémně odolný proti povětrnostním vlivům, bezúdržbový a má dlouhou životnost.

 

Chemické složení
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink Požadavky na výrobekpodle DIN EN 988
Zinek Zn 99,995 % Zn 99,995 %
Měď Cu 0,08 – 0,17 % Cu 0,08 – 1,0 %
Titan Ti 0,07 – 0,12 % Ti 0,06 – 0,2 %
Hliník Al ≤ 0,015 % Al ≤ 0,015 %
Tolerance rozměrů u standardních výrobků
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink Požadavky na výrobekpodle DIN EN 988
Tloušťka plechu v roli ± 0,025 mm ± 0,03 mm
Šířka plechu v roli + 2/-0 mm + 2/-0 mm
Délka plechu + 2/-0 mm + 10/-0 mm
Mechanicko-technologické vlastnosti
Požadavky na výrobek Titanzinek NedZink Požadavky na výrobekpodle DIN EN 988
0,2% – mez kluzu min. 110 N/mm2 min. 100 N/mm2
Pevnost v tahu(Rm) min. 150 N/mm2 min. 150 N/mm2
Tažnost (A50) min. 40 % min. 35 %
Tvrdost podle Vickerse  (HV 3) min. 40
Zkouška na ohyb 1. Žádné trhliny na hraně ohybu

2. Žádná snaha o zlomení v ohybu

3. Relativní pevnost v tahu D ≥ 0,7x původní pevnost v tahu

Žádné trhliny na hraně ohybu
Plastické protažení ve zkoušce odolnosti proti tečení max. 0,1 % max. 0,1 %
Zakřivení max. 1,5 mm/m max. 1,5 mm/m
Rovinnost (výška zvlnění) max. 2 mm max. 2 mm
nezávislá kontrola výrobku 6 x za rok
Záruka 10 let
Systém řízení kvality: DIN EN ISO 9001:2008
Fyzikální parametry
Objemová hmotnost 7,2 g/cm3
Bod tání 420 °C
Mez rekrystalizace > 300 °C
Koeficient roztažnosti 0,022 mm/(mK)

 

Poznámky

 

Doprava a skladování: Výrobky NedZink se skladují a dopravují v suchých a větraných prostorách.

Označení materiálu: Všechny výrobky jsou opatřeny průběžným značením na zadní straně výrobků podle ustanovení normy DIN EN 988.

NedZink NOVA a NedZink NOIR se montují pohledovou stranou ven, která je určena značením na zadní straně. Je nutné zohlednit příslušný směr montáže, který označují šipky na zadní straně.

Pro další informace o programu dodávek a zpracování výrobků NedZink navštivte naše internetové stránky www.nedzink.dea www.nedzink.com.