Techniky zpracování

 

Několik poznámek k obvyklým technikám zpracování materiálů NedZink.

Ohýbání

Ohýbání se může provádět u NedZink na vhodných ohýbacích a lisovacích pracovních stolech. Přitom je nutné dodržet minimální rádius ohybu cca 2 mm. Značení na povrchu kovu se provádí např. tužkou, nesmějí se používat rýsovací jehly. Natržení je nepřípustné.

Profilování

Pro tvarování plechů jsou k dispozici stroje od několika výrobců na profilování rolí v různých provedeních. Při provádění profilování v teplotním rozsahu kolem 10 ºC je nutné zohlednit pokyny v odstavci 2.4 teplota kovu.

Zakružování

K zakružování profilů a střešních a fasádních krytin jsou k dispozici jak manuální, tak i mechanické nástroje a stroje. Strojově je možné provádět zakružování s poloměrem rádiusem 600 mm.

Drážkování

Zvláštní pozornost by se měla věnovat provádění stojatých drážek při použití těsnicích pásů. Zde by měl záhyb překrytí činit 10 mm, aby se kompenzovalo stlačení těsnicího pásu po sevření drážky. Tyto utěsňované drážky by se měly ručně stlačovat v odstupu cca 500 mm, aby se umožnilo následné bezproblémové použití stroje na stlačování drážek. Tyto elektricky poháněné stroje je možné obdržet v různých provedeních.

Pájení:

Velká výhoda TiZn NedZink spočívá v možnosti použít techniku spojování „pájení na měkko“ jako spojovací techniku. V oblastech s požadavkem na trvale pevná a vodotěsná spojení (např. žlaby) se pracuje pomocí páječky na měď a olovo-zinkové pájky.

Postup NedZink při pájení na měkko je specifikovaný pro tři obvyklé povrchy:

  •             NedZink NATUREL– leskle válcovaný
  •             NedZink NOVA– předpatinovaný
  •             Povrchy NedZink, které jsou vystavené povětrnostním vlivům– oprava

Pájka:

Olovo-zinková pájka: S – Pb60 Sn40 (Sb) podle DIN EN 29453

Oblast tavení: 183 °C – 235 °C

Tavidlo:
Leskle válcovaný/oprava:

Všechna tavidla pro zinek/jemný zinek F-SW 11 podle DIN EN 29454.1 3.2.2 A
Předpatinovaný:
Felder „ZD – pro“, firma Felder / Oberhausen; F-SW 11 podle DIN EN 29454.1 2.2.2 A
Příprava svarů:
Leskle válcovaný
– U NedZink NATUREL není potřeba žádná speciální příprava svarů. Oblast kolem svarů natřít na třech stranách pájecí vodou.
Předpatinovaný – U NedZink NOVA se chemicky odstraní jak dočasná transparentní ochranná vrstva, tak i předpatinování:
Pájecí vodu "ZD-pro" nanést na třech stranách (rub horní strany / líc horní strany / rub spodní strany). Nechat působit asi 30 vteřin.
Oprava: Vždy se doporučuje abrazivně odstranit stávající kysličníkové vrstvy a vrstvy nečistot, např. škrabkou. Lesklou oblast švu potom důkladně očistit od nečistoty/prachu. Oblast švu násleně natřít na třech stranách pájecí vodou.
Šířka švu / překrytí:
Vodorovně: 10 mm
Svisle: 5 mm
Spára při pájení:
≤ 0,5 mm
Páječka:
Páječka z mědi
Hmotnost ≥ 350 g

Postup při pájení:

Leskle válcovaný:Svar se propájí v jednom pájení. Šířka svaru se úplněvyplní pájkou. „Přebytek pájky“ na povrchu svaru nezajišťuje dodatečnou pevnost.
Předpatinovaný/oprava: K výše uvedenému se svar navíc opatří ještě jednou vrstvou pájecí vody. Teplota páječky by měla být mírně vyšší než teplota pro leskle válcované povrchy.
Čištění svaru:
Je nutné dát pozor na to, aby nebyl opticky zhoršen vzhled povrchů pošpiněním resp. steklými zbytky tavidla. Zbytky pájecí vody resp. tavidla se musí okamžitě po ukončení pájení pečlivě odstranit vodou a savým hadříkem.
Nýtování / lepení:
Ve zvláštních případech je možné NedZink jak lepit, tak i nýtovat. Bližší informace na vyžádání.