Prováděcí směrnice a normy

 

Všechny práce s výrobky NedZink se provádějí podle uznávaných pravidel techniky.

Technický a právní podklad pro práce s výrobky NedZink tvoří platné národní a mezinárodní normy, stavební řády, odborné normy jednotlivých řemesel a normalizované podmínky pro udělování a vykonávání stavebních prací.

Na doplnění mohou existovat pro určitá použití technické normy a pokyny ke zpracování NedZink. Tyto je potom nutné také dodržovat.

Teplota kovu

Při zpracování plochého materiálu NedZink strojním nebo manuálním způsobem je nutné dodržet minimální teplotu kovu 10º C. To platí obzvlášť pro nárazové tvarovací techniky jako je např. za pomoci kladiva a drážkovaného železa. Je nutné si uvědomit, že teplota kovu se může v závislosti na klimatických podmínkách značně lišit od převládající teploty okolí. Jistotu v případě pochybností lze získat pouze změřením teploty přímo na kovu. To se může provádět např. digitálními měřidly, která jsou dnes cenově velmi výhodná.

Zahřátí:

Jestliže teplota je výrazně nižší než výše uvedená minimální teplota, je možné pro zabránění silné deformaci během zpracování provést předehřátí vhodnými přístroji (např. zařízením pro vhánění horkého vzduchu). Tato metoda má ale při použití v praxi své hranice, a to pokud teplota kovu dosahuje významně záporných hodnot (asi -10 ºC).

Jestliže nutnost zahřátí přichází v úvahu (v době výstavby v zimních měsících), je nutné ji zohlednit v kalkulaci a cenové nabídce.