Wytyczne przetwarzania i normy

Wszystkie prace z produktami NedZink należy wykonywać według uznanych reguł technicznych.

Techniczną i prawną bazę dla prac z produktami NedZink stanowią obowiązujące krajowe i międzynarodowe normy, ustawy budowlane, reguły sztuki zawodowej oraz znormalizowane warunki wykonywania robót budowlanych.

Uzupełniająco mogą istnieć ze strony NedZink dla wybranych zastosowań reguły techniczne oraz wskazówki przetwarzania. 

Temperatura metalu

Podczas maszynowego lub manualnego przetwarzania płaskiego materiału NedZink należy uwzględniać minimalną temperaturę metalu wynoszącą 10 ºC. Dotyczy to przede wszystkim nagłych technik formowania jak przykładowo przy użyciu młotka i zaginaka. Należy zwrócić uwagę, iż temperatura metalu zależnie od warunków klimatycznych może znacząco odbiegać od przeważającej temperatury otoczenia. W przypadku wątpliwości pewność przynieść może bezpośredni pomiar temperatury metalu. Dokonać tego można przykładowo za pomocą cyfrowych mierników, które obecnie są niedrogo dostępne.

Podgrzewanie:
Jeśli powyżej podana temperatura minimalna zdecydowanie nie zostanie osiągnięta, przy jednoczesnej konieczności znacznych formowań podczas przetwarzania, można materiał wstępnie podgrzać odpowiednimi urządzeniami (np. dmuchawa ciepłego powietrza). Metoda ta jednak ma swoje granice, jeśli temperatura metalu zdecydowanie jest w ujemnym zakresie Celsjusza (~ -10 ºC). Jeśli podgrzewanie będzie konieczne (zimowy okres budowlany), uwzględnić należy dodatkowy nakład w kalkulacji oraz ofercie.