NedZink NATUREL

 

Skład chemiczny

Wymagania produktowe   NedZink tytan-cynk          Wymagania produktowe wg DIN EN 988

Cynk

Zn 99,995%

Zn 99,995%

Miedź

Cu 0,08 – 0,17%

Cu 0,08 – 1,0%

Tytan

Ti 0,07 – 0,12%

Ti 0,06 – 0,2%

Aluminium

Al < 0,015%

Al < 0,015%

Tolerancje wymiarowe przy produktach standardowych

Wymagania produktowe   NedZink tytan-cynk          Wymagania produktowe wg DIN EN 988

Grubość blach i taśm

± 0,025 mm

± 0,03 mm

Szerokość blach i taśm

+ 2/-0 mm

+ 2/-0 mm
Długość blach
+ 2/-0 mm

+ 10/-0 mm

Właściwości mechaniczno-technologiczne

Wymagania produktowe NedZink tytan-cynk          Wymagania produktowe wg DIN EN 988

Granica plastyczności Re 0,2%

min. 110 N/mm2

min. 110 N/mm2

Granica plastyczności (Rm)

min. 150 N/mm2

min. 150 N/mm2

Wydłużenie procentowe po zerwaniu (A50)

min 40%

min 40%

Twardość Vickersa (HV 3)

min. 40

Próba gięcia

1. Brak pęknięć na krawędzi gięcia


2. Brak pęknięcia odgięciowego


3. Relatywna granica plastyczności D > 0,7

Brak pęknięć na krawędzi gięcia

Trwałe wydłużenie przy próbie czasowej

max. 0,1%

max. 0,1%

Sierpowatość

max. 1,5 mm/m

max. 1,5 mm/m

Płaskość (wysokość fal)

max. 2 mm

max. 2 mm

Niezależny nadzór produktowy

6 x rocznie


Gwarancja

10 lat


System zarządzania jakością

DIN EN ISO 9001-2000

 

Właściwości fizyczne


Gęstość

7,2 g/cm3                                                  

Temperatura topnienia

420 °C

Granica rekrystalizacji

> 300 °C

Współczynnik wydłużenia

0,022 mm/(mK)

Oznaczenie materiału podlega ciągłemu ostemplowaniu wg wymogów DIN EN 988 wraz z podaniem producenta, nazwy produktu w języku niemieckim, holenderskim, angielskim i francuskim, normy EN 988, grubości nominalnej, numeru serii, roku produkcji oraz log certyfikujących LRQA oraz KOMO (K7054).

Certyfikacja produktowa i zewnętrzna certyfikacja zarządzania jakością NedZink wg DIN EN ISO 9001:2008 gwarantują stabilnie wysoki poziom jakości, który w decydujących punktach znacznie przewyższa wymagania normy DIN EN 988.

Tytan-cynk NedZink odznacza się wysoką stabilnością oraz wyśmienitymi właściwościami ciągliwości oraz jest ekstremalnie odporny na warunki atmosferyczne, długowieczny oraz nie wymagający konserwacji.

Jakość

NASZ PRODUKT: CYNK

NedZink produkuje tytan-cynk wg DIN EN 988, stop na bazie elektrolitycznego cynku o stopniu czystości min. 99,995 % cynku z małymi ilościami domieszek miedzi, tytanu i aluminium.

Skład chemiczny, właściwości mechaniczno-technologiczne jak również maksymalnie dopuszczalne tolerancje wymiarów NedZink NATUREL wyznaczone są w certyfikacie produktu NedZink. Przestrzeganie tych właściwości materiałowych nadzorowane jest w regularnych odstępach czasu (6 x do roku) przez niezależny, neutralny instytut badawczy Lloyd’s.

  • Tytan-cynk wg DIN EN 988
  • Stopień czystości Zn (Z1 wg DIN EN 1179)
  • LRQA (Industrial Quality Scheme for Product Certification by Surveillance of Quality Systems Approval-No. QIS 122)

Oznaczamy nasz materiał ciągłym i sprawdzalnym stemplowaniem odpowiadającym wymogom DIN EN 988: podanie producenta, nazwa produktu w języku niemieckim, angielskim, holenderskim i francuskim, normy EN 988, grubości nominalnej, numeru serii, roku produkcji oraz log placówek certyfikujących: LRQA oraz KOMO (K7054).

Poprzez certyfikację produktów oraz zewnętrzną certyfikację systemu zarządzania jakością gwarantujemy  (DIN EN ISO 9001:2008) gwarantujemy niezmiennie wysoki poziom jakości, który w decydujących punktach przewyższa wymagania normy DIN EN 988.

NedZink produkuje tytan-cynk spełniający najwyższe wymagania: wysoka stabilność oraz wyśmienite właściwości formowania . Jest ekstremalnie odporny na warunki atmosferyczne, do tego długowieczny oraz nie wymagający konserwacji.

Skład chemiczny
Wymagania produktowe NedZink tytan-cynk Wymagania produktowe wg DIN EN 988
Cynk Zn 99,995 % Zn 99,995 %
Miedź Cu 0,08 – 0,17 % Cu 0,08 – 1,0 %
Tytan Ti 0,07 – 0,12 % Ti 0,06 – 0,2 %
Aluminium Al ≤ 0,015 % Al ≤ 0,015 %
Tolerancje wymiarowe przy produktach standardowych
Wymagania produktowe NedZink tytan-cynk Wymagania produktowe wg DIN EN 988
Grubość blach i taśm ± 0,025 mm ± 0,03 mm
Szerokość blach i taśm + 2/-0 mm + 2/-0 mm
Długość blach + 2/-0 mm + 10/-0 mm
Właściwości mechaniczno-technologiczne
Wymagania produktowe NedZink tytan-cynk Wymagania produktowe wg DIN EN 988
Granica plastyczności Re 0,2% min. 110 N/mm2 min. 100 N/mm2
Granica plastyczności (Rm) min. 150 N/mm2 min. 150 N/mm2
Wydłużenie procentowe po zerwaniu (A50) min. 40 % min. 35 %
Twardość Vickersa (HV 3) min. 40
Próba gięcia 1. Brak pęknięć na krawędzi gięcia
2. Brak pęknięcia odgięciowego
3. Relatywna granica plastyczności D > 0,7
Trwałe wydłużenie przy próbie czasowej max. 0,1 % max. 0,1 %
Sierpowatość max. 1,5 mm/m max. 1,5 mm/m
Płaskość (wysokość fal) max. 2 mm max. 2 mm
Niezależny nadzór produktowy 6 x rocznie
Gwarancja 10 lat
System zarządzania jakością
Właściwości fizyczne
Gęstość 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 420 °C
Granica rekrystalizacji > 300 °C
Współczynnik wydłużenia 0,022 mm/(mK)

 

Wskazówki

Transport i magazynowanie:Nasze produkty NedZink należy magazynować i transportować sucho i z zapewnieniem wentylacji.

Oznaczenie materiału:

Wszystkie produkty podlegają ciągłemu ostemplowaniu na ich odwrocie zgodnie z wymogami normy DIN EN 988.

NedZink NOVA i NedZink NOIR montowane są widoczną stroną na zewnątrz i rozpoznawalne m.in. po stemplowaniu na stronie tylnej. Zasadniczo należy uwzględniać kierunek montażu oznaczony przez strzałkę na stronie tylnej.

Dalsze informacje dotyczące naszej palety produktowej oraz nasze najwyższej jakości przetwórstwo mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych: www.nedzink.pl oraz www.nedzink.com.