Attyki – Opierzenia

Attyka to średnio wysoka nadstawka nad głównym gzymsem budowli. Przy dachach płaskich attyką nazywa się obszar skraju dachu otaczający swym podwyższeniem właściwą powierzchnię dachu.  Na attyce połączenia z powierzchni dachu wznoszą się i zabezpieczają poprzez blachy opierzające przeciw wnikającej wodzie opadowej. Mocowanie blach opierzeniowych jest pośrednie, albo za pomocą odstających blaszek, poprzez przykręcone do attyki uchwyty mocujące lub poprzez bezpośrednie przyklejenie klejem bitumicznym na zimno.

 (Spadek poprzeczny opierzenia attyki powinien wykazywać nachylenie minimum 3° do powierzchni dachu)