Systemy listwowe

Dachowy i fasadowy system NedZink jako okładzina samonośna

Obszar zastosowania
Dachowy i fasadowy system NedZink umożliwia bezpieczną deszczowo okładzinę dachów płaskich i fasad z kątem nachylenia pomiędzy 3° a 90°. Jednak aby uniknąć osadzania się brudu negatywnie wpływającego na żywotność, zalecamy nachylenie dachu większe niż 7°.

Dachowy i fasadowy system opracowany przez NedZink oferuje następujące zalety:

  • w pełni wykorzystane są znakomite właściwości tytan-cynku.
  • prosty montaż wymagający mniej czasu niż tradycyjne pokrycie dachu cynkiem.
  • Zastosowanie normowanych prefabrykowanych elementów pozwala uniknąć błędów montażowych.
  • Konstrukcja nośna wymaga mniejszego nakładu, gdyż system mocowany jest na ruszcie z łat dachowych, zamiast na deskowaniu.
  • Otwarta konstrukcja listew umożliwia dodatkową wentylację (przy izolowanych cieplnie dachach).
  • Do montażu nie potrzebne są żadne specjalne maszyny ani narzędzia.

System dopuszcza ponadto wszelkie możliwe wariacje połączeń, przejść oraz realizacji, znane z innych cynkowych systemów dachowych. Najpopularniejsze połączenia są standaryzowane.

 

Fasada systemowa

Konstrukcja nośna
Pasy systemowe na fasadę mocowane są dokładnie tak samo jak przy dachach na poziomym ruszcie łatowym z drewna lub metalu. Ten ruszt z łat zasadniczo może być umieszczony na każdej leżącej za nim konstrukcji ściennej (mur, beton, drewno, metal, itd.).


Wymiar roboczy i montaż
Oba obszary odpowiadają zasadniczo opisowi z rozdziału „Dach systemowy”. Różnice dotyczą ewentualnie zastosowania innych profili połączeniowym na początku i końcu oraz w natychmiastowym umieszczeniu profilu okapowego. Ponadto zabezpieczenie przed zsuwaniem się pasów musi być zamocowanie co najmniej na 5 haftrach. Otwory fasadowe mogą być konstruowane przy użyciu specjalnych profili, zamawianych na wymiar. Za pomocą profili narożnych A i B fasada systemowa może być kontynuowana za narożnikiem zewnętrznym.  Okładzinowanie wewnętrznych narożników realizowane jest zwykłym pasem systemowym, który jest wygięty prostokątnie w jego środku. Jeśli długość fasady nie stanowi wielokrotności 298 – 304 mm plus standardowe rozwiązanie narożne, należy stworzyć lub zamówić pasy dopasowujące. Standardowa długość pasa wynosi 3 m (dłuższe wymiary na zapytanie). Przy okładaniu wyższych fasad  pasy mogą zostać ze sobą połączone jak przy dachach, przykładowo lutowanym zachodzeniem na siebie. Pasy fasadowe jednak powinny raczej być ze sobą odpowiednio łączone między-profilem. Montaż odbywa się w tych przypadkach z dołu do góry; rozpoczynając od profilu okapowego.

 

 

Okładzina listwowa, System listwowy

 

Obszar zastosowania
System listwowy nadaje się do dużych i małych dachów o nachyleniu połaci minimum 3° oraz do okładzin fasadowych. Dach listwowy NedZink składa się z obustronnie wywiniętych pasów (szary), oddzielonych drewnianymi listwami o przekroju trapezowym. Drewniane listwy nakrywane są zatyczkami listwowymi. Tak powstaje charakterystyczny i niejako mocny wygląd dachu listwowego. Grubość materiału tytan-cynku zależy od szerokości szar oraz wysokości dachu.

 

 

Zoom

Zoom

    

 

Dach listwowy

Specyfikacja profili standardowych

Standardowe pasy listwowe

Szary  
Szerokość szary maks. 890 mm z dwoma zagięciami po 55 mm każde
Standardowa długość: 3000 mm bis 6000 mm auf Anfrage
Grubość materiału

 

0,80 – 1,00 mm

Standardowa zatyczka listwowa  
Wymiar docięcia poprzecznego 65 x 25 mm
Standardowa długość 3000 mm
Grubość materiału

 

jak przy pasie listwowym

Blacha okapu  
Szerokość 330 mm
Grubość materiału jak przy pasie listwowym
Blacha okapu przygotowywana jest przez rzemieślnika.

Klips pasowy (Haftra)

 
Szerokość 50 mm
Długość >220 mm
Grubość materiału jak przy pasie listwowym
Klipsy pasowe przygotowywane są przez rzemieślnika. Długość musi wykazywać pewien nadmiar.
Przy montażu jest następnie docinany na miarę (patrz także „montaż“).
Listwa drewniana  

Dostępna w sprzedaży branżowej drewna.
Listwy drewniane muszą być proste oraz dokładnej miary.

 

Wykonanie na miarę
Profile połączeniowe, różnorodne zatyczki listowe oraz pasy listwowe (szary) mogą być dostarczone zgodnie z zapytaniem.


Konstrukcja nośna
Dach listwowy musi w całości być utrzymany przez deskowanie, złożone najlepiej z nieoheblowanych desek grubości 23 – 25 mm bez pióra i wpustu. Przy nachyleniu do 40° deski mogą wykazywać odstępy aż do 5 mm. Przy nachyleniu ponad 40° deski mogą leżeć od siebie nawet do 10 cm. Pod połączeniami szar cynkowych musi zawsze znajdować się drewno.


Wentylacja :
Konstrukcje listwowe mogą powstawać zarówno jako wentylowane jak i nie wentylowane dachy.

Montaż
Jak pokazano, konieczne haftry muszą zostać zamontowane na drewnianej listwie. Ilość haftrów i ich maksymalną odległość podano w tabeli. Docelowo listwy drewniane muszą zostać dokładnie umocowane, wąską stroną do dołu na deskowaniu w oznaczonych miejscach, najlepiej ocynkowanymi śrubami stalowymi. Odległość listew drewnianych musi być kontrolowana pasem listwowym lub szablonem.

Blacha okapowa do zahaczenia najniższego pasu listwowego wsunięta zostaje między listwę drewnianą i deskowanie i przybita lub przykręcona. Blachy okapowe muszą być nastawione.

Najniższy pas listwowy (szar) zahaczony zostaje na blasze okapu. Ten pierwszy pas jest na dolnej stronie przegięty pod odpowiednim kątem. Często dla pierwszej szary wybiera się długość 1 – 1,5 m. Pas ten włącznie z wkładem blachy może zostać przygotowany w warsztacie. Następnie umieszczony zostaje następująco w górę pas listwowy, i dalej powtarzane tak długo z kolejnymi pasami od okapu aż do kalenicy. Szary połączone zostać muszą połączeniem na rąbek lub połączeniem lutowanym.

Ze względu na ruchy termiczne długość szary w jednym kawałku lub lutowanej z sobą to max. 10m. By zapobiec przesuwaniu się szar w dół, konieczne są haftry mocujące. Obszar w którym przytwierdzona zostać musi konstrukcja haftów zależy od nachylenia dachu. Konstrukcja z haftrami przytwierdzona jest w co najmniej trzech miejscach na długości ok 1 m. W tym celu wcinane jest 3 mm wygięcie a cynk zostaje skośnie wycięty. Teraz haftra będzie mogła być przegięta aż do tego wycięcia; tak pas nie może już zsunąć się w dół. Pozostałe haftry wykonane są jako konstrukcja haftrów przesuwnych.

Połączenie kalenicowe. Wpierw szary muszą zostać przegięte, następnie należy je umocować. Najwyższy panel, który łączy się z kalenicą, zrealizować należy jako pas dopasowujący o długości 1 – 1,5 m, a wykonany może on zostać w warsztacie.

Wykończenie na krawędzi dachu wykonuje się dokładnie tak samo jak na kalenicy, z tą różnicą, że w tym przypadku wykończenie jest pochyłe.


Umocowanie zatyczki listwowej. W tym celu wszystkie haftry boczne muszą zostać przegięte i docięte na długość 22 mm od górnej krawędzi drewnianej listwy. Jest to konieczne by móc przesunąć zatyczkę listwową do góry. Później zatyczki listwowe przesuwa się w górę z haftry na haftrę. Miejsce, w którym zatyczka listwowa ma być umocowana do listwy drewnianej zależne jest od nachylenia dachu. Zatyczki listwowe są ze sobą lutowane aż do długości maks. 10 m.

Na kalenicy przypustnica jest lutowana do zatyczki listwowej. Odpowiednio dołączona jest zatyczka listwowa do okapu. Blacha osłaniająca przylutowana jest do zatyczki listwowej i zahaczona pod blachę okapową. Ta blacha osłonowa nigdy nie może być lutowana do sąsiadujących pasów listwowych (szar).

Dotyczy to także leżących obok siebie szar.

 

Okładzina fasadowa

Tutaj konieczna jest również wentylowana szczelina wietrząca. Wygięcie pasa listwowego (szary) przy okładzinie fasadowej musi posiadać specjalne przegięcie.