Wpływ warunków atmosferycznych/ Wykraplanie się wody

NedZink NATUREL

Tytan-cynk zawdzięcza swą wyjątkową odporność korozyjną typowej dla cynku własności, czyli stworzenia samodzielnie na atmosferze grubej i mocno przylegającej warstwy ochronnej.

Na powierzchni walcowanej przy pomocy tlenu z powietrza wpierw tworzy się tlenek cynku: Zn + O2 → ZnO

Poprzez wpływ wilgoci otoczenia następnie sukcesywnie tworzy się wodorotlenek cynku: ZnO + H2O → Zn(OH)2

Który poprzez reakcję z dwutlenkiem węgla z powietrza przekształcony zostaje w mocno przylegającą i nierozpuszczalną wodnie warstwę ochronną zasadowego węglanu cynku: Zn(OH)2 + Co2 → ZnCO3

Bardzo gęsta warstwa ochronna  – powszechnie nazywana także „patyną“ – przy uszkodzeniu jest „samogojąca się”; tzn. mniejsze uszkodzenia samodzielnie zostają wypełnione.

W związku z tym, iż procesy chemiczne odbywają się częściowo jednocześnie i następująco po sobie, zależnie od traktowania wilgocią oraz opadów, w początkowym czasie od montażu nie do uniknięcia jest częściowo plamiasty wygląd powierzchni. Czas trwania tego procesu jest różny zależnie od wielu faktorów i może trwać od kilku miesięcy, aż do kilku lat.

Konkretny dokładny skład warstwy ochronnej jest zależny od składu powietrza w miejscu montażu, np. obszaru czystego powietrza, atmosfery przemysłowej, klimatu morskiego itd..

Na obszarach czystego powietrza oraz także coraz mocniej na obszarach miejskich decydujące są naturalne warunki atmosferyczne takie jak:

– opady jako deszcz, śnieg, grad, mgła oraz wilgoć w powietrzu.

Na mocniej obciążonych obszarach dodatkowo działają zanieczyszczenia powietrza jak np.:

– emisje chemiczne wywołane przez transport, przemysł, opał itd.

– powietrze zawierające sól w rejonach nadbrzeżnych

– cząstki jak np. piasek, rozprzestrzeniane przez silne wiatry

Wszystkie te różne czynniki w różnych lokalizacji budynków wpływają na tworzenie się warstwy ochronnej i mają wpływ na jej wygląd, grubość warstwy oraz trwałość. Przez to także bezpośrednio na żywotność zamontowanych blach tytan-cynkowych.

Niemalże niemierzalne nierówności powierzchniowe (tworzenie się fal), które są nie do uniknięcia przy pracy z cienkimi blachami materiału gołowalcowanego mogą się uwidaczniać optycznie. Jednak wraz z narastającym tworzeniem się patyny są mniej spostrzegalne, aż do całkowitego zaniku przy „gotowej” patynie.

Jeśli od samego początku użytku pożądane są jednolity wygląd i struktura powierzchni, należy zastosować „patynowany”  NedZink NOVA.

Klimat morski, wybrzeże

Po montażu tytan-cynku w klimacie morskim i na wybrzeżu otaczające słone powietrze wpływa na gołowalcowaną powierzchnię. Jeśli w miejscu zamocowania występują normalne warunki opadowe, jak opisano we wcześniejszym rozdziale, czyli deszcz, śnieg itd., warstwa ochronna wytworzy się jak zwykle.

Na elementach, które nie są wystawione na bezpośrednie działanie deszczu i które zraszane są jedynie wilgocią z powietrza, proces ten może zostać spowolniony. Zauważalne jest to początkowo nierównomiernym wyglądem powierzchni, który następnie stopniowo przechodzi w równomiernie matowo-średnioszarą powierzchnię gotowej patyny.

W przeciwieństwie do tego jednak powierzchnia przy bezpośrednim kontakcie z zasoloną wodą, ale także mocno słonym powietrzem bez zwilżania deszczem może wykazać przebarwienia warstwy ochronnej. Takie zmiany są wtedy nieuniknione  i nieodwołalne.

NedZink NOVA

Właściwości powierzchni
Jako materiał bazowy dla NedZink NOVA służy NedZink NATUREL. Jednolita, jedwabisto-błyszcząca, tytanowo-szara powierzchnia NedZink NOVA powstaje poprzez chemiczne działanie na powierzchnię na własnej, wysoce nowoczesnej linii patynującej po procesie walcowania. Tam na bazie gołowalcowanego tytan-cynku w procesie chemicznym symulowana jest powłoka ochronna (patyna), normalnie powstająca pod wpływem działania naturalnych warunków atmosferycznych. Nie odbywa się lakierowanie ani powlekanie, więc naturalne właściwości tytan-cynku pozostają całkowicie zachowane. Drobne zarysowania patynowanej powierzchni, np. podczas montażu, znikają pod wpływem warunków atmosferycznych w wyniku tworzenia się naturalnej patyny („proces samogojący”). Żywa powierzchnia determinuje małe różnice w tonie i jasności koloru, które przy czasowym wpływie pogodowym się wyrównują. Celem uniknięcia różnic zalecamy zamawianie z jednej serii produkcyjnej

Kierunek montażu
Dla uświadomienia kierunku przejścia przez urządzenie patynujące, arkusze/taśmy oznaczone są po dolnej stronie strzałką kierunku. arkusze/taśmy należy układać zawsze w tym samym kierunku celem uniknięcia różnic jasności!

Nowa ochrona powierzchni
NedZink NOVA stosowane jest zwłaszcza w estetycznie wymagających zastosowaniach, jak np. fasad, stąd produkty zaopatrzone są  w czasową ochronę powierzchni. Ochrona ta zapobiega mniejszym uszkodzeniom i zanieczyszczeniom, jak również odciskom palców podczas dalszego przetwarzania i montażu i zapewnia optymalną prezencję po zakończeniu prac.

Ochrona przy ekstremalnych obciążeniach
Przy silnym obciążeniu mechanicznym materiału poprzez dalsze przetwarzanie i montaż NedZink NOVA może zostać zamawiany z dodatkową przeźroczystą, samoprzylepną folią-PE. Chroni ona pewnie powierzchnię przed uszkodzeniami i silnymi zabrudzeniami np. w skutek dodatkowych przeróbek. Folia służy czasowej ochronie powierzchni aż do zakończenia prac montażowych i powinna następnie zostać jak najszybciej usunięta. Istotne jest to w szczególności przy wysokich temperaturach i silnym nasłonecznieniu. Przy chłodnej pogodzie przywieranie folii na zewnętrznej stronie blachy może być większe. Folia ochronna powinna zostać usunięta bezpośrednio po montażu. Temperatura metalu musi przy tym wynosić minimum 7° C. Gdy temperatura metalu wynosi poniżej 7° C folii nie należy zdejmować. Folia nie powinna być załączana w połączenia, jak np. w falce. Należy uwzględnić kalkulacyjne dodatkowy wysiłek na usunięcie folii.

Przetwarzanie
NedZink NOVA może być przetwarzany powszechnymi technikami rzemieślniczymi, gdyż właściwości materiałowe tytan-cynku są zachowane. Zatem także technika lutowania może być stosowana przy użyciu odpowiedniego topnika.

Intensywne tworzenie się rosy / Działanie wilgoci

Przy nowo montowanych elementach budowlanych NedZink mogą występować białe przebarwienia, jako efekt długiego ciągłego wpływu wilgoci i intensywnego skraplania się wody. Występować to może po nieodpowiednim magazynowaniu, okrywaniu nieprzepuszczalnymi foliami lub wpływami pogodowymi. Wytwarza się wodorotlenek cynku luźny, porowaty produkt korozji. Uwidacznia się to jako lekko białawe przebarwienie, jednak w toku patynowania zmieni się ona bez pozostałości w warstwę ochronną. Jeśli tworzenie się wodorotlenku cynku nie jest zaawansowane, efekt korozji może zostać usunięty bez ingerencji w grubość blachy poprzez szczotkowanie, a następnie zmycie. Pozostałe ciemniejsze miejsca z czasem poprzez patynowanie dopasują się do otaczającego materiału i nie będą zauważalne.