Transport i magazynowanie

Transport

 • Produkty NedZink transportować należy jedynie stosownymi środkami.
 • Każdy transport realizowany winien być w warunkach suchych i wentylowanych.
 • Załadunek oraz rozładunek pojazdów następuje w suchych warunkach lub pod dachem
 • Unikać należy transportu na wilgotnych paletach.
 • Należy zwracać uwagę na wystarczającą ochronę przeciwko uszkodzeniom.
 • Przy piętrowaniu istotna jest stabilna pozycja i wystarczająca przestrzeń między jednostkami, tak by uniknąć uszkodzeń.

Magazynowanie

 • Produkty NedZink należy magazynować sucho, zapewniając wentylowanie.
 • Zabezpieczyć przed wznoszącą się wilgocią.
 • Zapasy materiału należy przykryć zabezpieczając przed wilgocią.
 • Unikać otwartego magazynowania na zewnątrz.
 • Unikać należy bezpośredniego okrywania kręgów lub profili bez wentylowanych przestrzeni między jednostkami.
 • Zapobiegać należy skraplaniu się pary wodnej wskutek osiągania punktu rosy w magazynach.

Należy zwrócić uwagę, że przy nie suchym transporcie i magazynowaniu NedZink NOVA, -NEO i -NOIR występuje zagrożenie dostawania się wilgoci między folię ochronną a metal i wynikającej z tego korozji. Folia ochronna powinna zostać usunięta bezpośrednio po montażu. Temperatura metalu musi przy tym wynosić minimum 7° C. Gdy temperatura metalu wynosi poniżej 7° C folii nie należy zdejmować.