Zmiany długości w wyniku różnic temperatur

Rozszerzalność

Elementy budowlane NedZink należy umocować pomiędzy sobą oraz z podłożem nośnym tak, by zmiany długości w wyniku różnic temperatur mogły zostać przejęte bez szwanku.

W obszarze budowlanym zakłada się rozpiętość temperatur rzędu 100 ºC ( -20 ºC do 80 ºC ). Założenie powinno być podstawą do rozwiązań konstrukcyjnych.

W praktyce wieloletnie pomiary wykazały zakres od ok. -15 ºC do ok. 65 ºC. W sytuacjach ekstremalnych osiągnięte mogą zostać także wyższe wartości.

Przy współczynniku wydłużenia dla tytan-cynku 0,022 mm/mK dla elementu budowlanego o długości 10m, otrzymujemy przy różnicy 100 ºC kalkulacyjnie zmianę długości o 22mm.
 

Przy pomiarze wolnej dylatacji należy uwzględnić temperaturę montażu, gdyż odpowiednio dochodzić będzie zarówno do kurczenia jak i rozszerzania.
Przykład rachunkowy:

Długość elementu: 10m; temperatura montażu: 10 ºC

10 ºC do -20 ºC : skurczenie się o 6,6 mm
10 ºC do 80 ºC : rozszerzenie się o 15,4 mm

Maksymalne odstępy między wyrównaniem ruchów zebrane są wg DIN 18339:2000-12 w niniejszej tabeli.


Wskaźniki dla maksymalnych odstępów między wyrównaniem ruchów

Element budowlany Maksymalny odstęp
Przy wklejanych oprawach; połączeniach narożnych; blachach rynnowych; opierzeniach krawędzi dachu oraz wklejanych w wybranych spadach dachu rynnach typu Shed: 6 m
Przy okryciach ścian; wykończeniach krawędzi dachu poza powierzchnią opadową; leżących wewnętrznie, nie klejonych rynnach dachowych z docięciem >500 mm 8 m
Przy szarach (pasach) pokrycia dachów oraz okładzin ścian; leżących wewnętrznie, nie klejonych rynnach dachowych z docięciem <500 mm; rynnach wiszących z docięciem >500 mm 10 m
Przy rynnach wiszących z docięciem ≤500 mm 15 m

 

Dylatacja

Celem złagodzenia ruchów rozszerzalnościowych, podejmowanymi krokami poza podanymi w tabeli 1 powinny być też inne w zakresie przetwarzania pasów blach.

Rozszerzalność poprzeczna
Ruchy poprzeczne do linii falców zostają przejęte przez odstęp falców w obszarze odprowadzenia wody wynoszący 3-5 mm. Należy na to zwrócić uwagę zarówno przy ręcznym ustawianiu szar, jak również przy maszynowym ich profilowaniu.

Rozszerzalność wzdłużna

Ruchy równoległe do linii falców umożliwione zostają przez pośrednie zamocowanie z podkładem krycia (haftry przesuwne), jak również przejęte przez praktyczne szczegóły połączeń oraz zakończeń okapowych i kalenicowych.

Maksymalna regularna długość szar NedZink przy użyciu standardowych haftrów przesuwnych wynosi 10m.
 

Przy większych długościach szar należy powziąć kroki konstrukcyjne, przykładowo:

  • Haftry przesuwne wzdłużne
  • Połączenia poprzeczne
  • Specjalne szczegóły połączeń i wykończeń