Změny délky v důsledku teplotních rozdílů

Chování při roztažnosti

 

Montážní díly z NedZink se upevňují mezi sebou a na nosný podklad tak, aby mohly bez poškození absorbovat délkové změny v důsledku teplotních rozdílů. V oblasti stavby se předpokládá teplotní rozpětí 100 ºC (-20 ºC až +80 ºC). Tento předpoklad je nutné zapracovat do konstrukčních řešení. V praxi vyplynulo na základě dlouholetých měření spektrum od cca -15 ºC do cca +65 ºC. V extrémních situacích dosáhují teploty také vyšších hodnot.

Při koeficientu roztažnosti pro titanzinek 0,022 mm/mK vychází pro montážní díl délky 10 m při teplotním rozdílu 100 ºC změna délky o 22 mm.

Pro stanovení eliminace roztažnosti je nutné zohlednit teplotu při montáži, protože dochází ve stejné míře ke smršťování a roztahování.

Příklad výpočtu:

Délka montážního dílu: 10 m; teplota při montáži: 10 ºC

+10 ºC až -20 ºC : smrštění 6,6 mm

+10 ºC až +80 ºC : roztažení 15,4 mm

Maximální vzdálenosti dilatačních celků jsou uvedeny podle DIN 18339:2000-12 v následující tabulce.

Předepsané hodnoty pro maximální vzdálenosti dilatačních celků

Stavební díl max. vzdálenost

Nalepená lemování; rohová pripojení; podokapní žlaby;
lemování krajů střechy a nalepené nouzové přetoky u ploché střechy v rovině podkladu:

6 m

Oplechování zdiva; lemování střechy mimo rovinu podkladu; zaatikové nepřilepené žlaby s rozvinutou šířkou > 500 mm

8 m

Tašky pro krytiny střech a obklady stěn; zaatikové nepřilepené žlaby s rozvinutou šířkou < 500 mm;
podokapní žlaby s rozvinutou šířkou > 500 mm

10 m
Podokapní žlaby s rozvinutou šířkou ≤ 500 mm 15 m

 

Eliminice roztažnosti

 

Aby bylo možné eliminovat výše uvedené pohyby zapříčiněné roztažností, je nutné provést kromě opatření uvedených v tabulce 1 také opatření při kladení tašek.

Příčná roztažností

Pohyby příčně k linii drážky se zachycují vzdálením drážky od podkladu o 3 – 5 mm. Toto je nutné dodržet jak u ručně kladených tašek, tak i při strojovém zhotovování profilů.

Podélná roztažnost

Pohyby rovnoběžné s linií drážky se zachycují jak nepřímým připevněním přes podložku (posuvnou příponku), tak vhodnými detaily připojení a ukončení u okapu a u hřebene. Max. prodejní délky střešních i fasádních krytin NedZink při použití standardních posuvných příponek s drážkou činí 10 m. U větších délek je nutné provést konstrukční opatření, např.:

  •         podélné posuvné příponky s drážkou
  •         příčná spojení
  •         speciální detaily pro připojení a ukončení