Vlastnosti výrobku

Popis výrobku

Kontrola kvality v laboratoři NedZink

 

 

NedZink vyrábí válcovaný titanzinek podle DIN EN 988, jde o slitinu na bázi elektrolyticky vyráběného zinku se stupněm čistoty min. 99,995 % zinku (Z1 podle DIN EN 1179) a přesně určených přísad mědi, titanu a hliníku. Chemické složení, mechanicko-technologické vlastnosti a max. přípustné tolerance rozměrů NedZink jsou stanoveny v certifikátu výrobku NedZink.

Dodržování vlastností výrobku definovaných v normě kontroluje v pravidelných intervalech (6x za rok) nezávislá zkušebna LRQA (Industrial Quality Scheme for Product Certification by Surveillance of Quality Systems Approval-No. QIS 122).