Připevnění

Přímé připevnění

 

Přímé připevnění stavebních prvků z NedZink ke konstrukci (např. přes kruhové otvory) by se mělo používat pouze v jednotlivých případech a při krátkých délkách připevňovaných prvků. Protože tento druh připevnění hřebíkem, šroubem nebo nýtem omezuje možnost dilatačních pohybů, je nutné omezit jednotlivé délky na max. 3 m. Také je nutno akceptovat tendenci přímo připevňovaných stavebních prvků ke zvlnění při dilatačních pohybech. To může vést k nežádoucím optickým poškozením.

Nepřímé připevnění

Pro bezpečný přenos teplotní roztažnosti se upřednostňuje nepřímé připevnění stavebních prvků. K tomu jsou k dispozici různé druhy příponek s drážkou:

  •          příponky s drážkou pro zajištění drážkovaných spojů: pevné a posuvné příponky s drážkou
  •          příponky s drážkou k zavěšení do zadního ohybu zajišťovaného stavebního dílu: lepicí pásky a ukotvení
  •          příponky s drážkou k zajištění polohy: ozubené a deskové příponky s drážkou

Jako materiály pro připevnění se použijí titanzinek, nerezová ocel a pozinkovaná ocel.

Připevnění příponek s drážkou s krycí vrstvou závisí na jejich vlastnostech a může se provést prostředky pro přímé připevnění:

Hřebíky se širokou hlavou, chráněné proti korozi:

2,8 x 25 mm

Šrouby, chráněné proti korozi:

4 x 24 mm

Nýty z nerez oceli:

4 mm / 5 mm

Připevnění lepením

 

Pro připevnění stavebních prvků lepením lze použít vhodná lepidla na bázi živice a jiné. Výhody tohoto druhu připevnění mohou spočívat v jeho naprosté volnosti a ve snížení přenosu hluku. Při použití je nutné dodržovat pokyny ke zpracování stanovené výrobcem.