Lištové systémy

Systém NedZink pro střechy a fasády jako samonosné opláštění (část fasáda)

 

Oblast použití

 

 

Systém NedZink pro střechy a fasády umožňuje pokrytí plochých střech a opláštění fasád se sklonem mezi 3° a 90°, které tak zabezpečuje proti dešti. Aby se předešlo usazování nečistot, které negativně ovlivňují životnost, doporučujeme sklon střechy větší než 7°.

Systém NedZink pro střechy a fasády nabízí následující přednosti:

  • Jsou plně využity vynikající vlastnosti titanzinku.
  • Montáž je jednoduchá a vyžaduje méně času než u tradičního zastřešení ze zinku.
  • Protože se používají předhotovené polotovary, nedochází ke vzniku chyb při montáži.
  • Nosná konstrukce je méně nákladná, protože se systém může připevnit na laťový rošt místo na dřevěné bednění.
  • Použitím laťového roštu vznikne vzduchová mezera, která zajišťuje odvětrání konstrukce (u střech s tepelnou izolací).
  • Při montáži nejsou potřeba zvláštní stroje nebo nástroje.

Pro montáž systému lze použít všechny varianty klempířských spojů, známých z jiných střešních systémů ze zinku. Nejčastější řešení jsou standardizována.

 

Systémová fasáda

Nosná konstrukce

Systémové pásy pro fasádu se připevňují stejně jako u střech na rošt ze dřeva nebo kovu. Rošt lze v zásadě umístit na každou konstrukci stěny (zdivo, beton, dřevo, kov, atd.).

Rozsah a montáž

Obojí odpovídá v principu popisu v odstavci "systémová střecha". Rozdíly případně existují v použití jiných připojovacích profilů na začátku a na konci montáže a v umístění okapového profilu. Kromě toho se musí pásy zajistit minimálně 5 příponkami proti sklouznutí. Otvory ve fasádě lze konstruovat za použití speciálních profilů, které se objednávají podle požadovaných rozměrů. Pomocí rohových profilů A a B může systémová fasáda pokračovat kolem vnějšího rohu. Obložení vnitřních rohů se provádí běžným systémovým pásem, který je ve středu ohnutý do pravého úhlu. Jestliže není délka fasády násobkem 298 – 304 mm plus standardní řešení rohů, musejí se vyrobit a objednat zvláštní pásy. Standardní délka pásu činí 3 m (delší rozměry na vyžádání). Při provádění opláštění vyšších fasád lze pásy stejně jako u střech vzájemně spojovat, a to pájením. Fasádní pásy lze ale lépe vzájemně spojovat tzv. meziprofilem. Montáž se v těchto případech provádí zdola nahoru; začíná se okapovým profilem.

 

Lištový systém

 

Oblast použití

Lištový systém je vhodný pro velké a malé střechy se sklonem minimálně 3° a pro opláštění fasád. Lištová střecha z NedZink se skládá ze zinkových pásů, které jsou rozčleněny trapézovými krycími lištami, pod nimiž jsou dřevěné lišty. Tak vznikne charakteristický a v jistém smyslu robustní vzhled lištové střechy. Tloušťka titanzinku závisí na šířce pásů a délce střechy.

 

 

Zoom

Zoom

    

 

Lištová střecha

 

Specifikace standardních profilů

 

 

Standardní lištový pás

 

Profil pásu  
Šířka pásu max. 890 mm s ohnutými okraji výšky zhruba 55 mm, šířka přířezu max. 1000 mm
Standardní délka na vyžádání 3000 mm až 6000 mm 
Tloušťka materiálu

 

0,80 – 1,00 mm

Standardní krycí lišta  
Rozměry průřezu  65 x 25 mm
Standardní délka 3000 mm
Tloušťka materiálu

 

jjako u lištového pásu

Okapový plech  
Šířka 330 mm
Tloušťka materiálu jjako u lištového pásu
Okapový plech zhotoví řemeslník.
Pásové příponky  
Šířka 50 mm
Délka >220 mm
Tloušťka materiálu jako u lištového pásu
Pásové příponky zhotoví řemeslník. Délka musí mít částečný přesah. Při montáži se potom upraví na správný rozměr (viz také "montáž").
Dřevěná lišta  
Lze ji zakoupit v obchodě se dřevem. Dřevěné lišty musí být rovné a s přesnými rozměry.

 

Zhotovení na míru

připojovací profily, krycí lišty a lištové pásy můžeme dodat na vyžádání.

Nosná konstrukce

Lištovou konstrukci musí kompletně nést dřevěné bednění, které se skládá z nehoblovaných prken tloušťky 23 – 25 mm na sraz. Prkna mohou mít při sklonu střechy do 40° rozestupy do 5 mm. Při sklonu střechy nad 40° může být mezera mezi prkny až 10 cm. V každém případě však musí být prkna pod spoji zinkových plechů.

Odvětrání:

U střech s tepelnou izolací musí být vždy pod dřevěným bedněním vytvořena vzduchová mezera, kterou do konstrukce proudí vzduch.

Montáž

Příponky musejí být připevněny na dřevěné liště tak, jak je ukázáno na obrázku. Počet příponek a jejich maximální vzdálenost jsou uvedeny v tabulce. Poté se musejí dřevěné lišty pečlivě připevnit na vyznačených místech k dřevěnmué bednění, a to přednostně pozinkovanými ocelovými šrouby. Vzdálenost dřevěných lišt je třeba překontrolovat pásmem nebo šablonou.

Okapový plech se pro zaháknutí spodního pásu nasune mezi dřevěnou lištu a dřevěné bednění a připevní se hřebíky nebo šrouby. Okapové plechy se musejí vyrovnat.

Spodní pás krytiny se zahákne za okapový plech. Často se volí pro první řadu délka 1,0 – 1,5 m. Tuto řadu včetně plechové vložky je možné vyrobit předem v dílně. Poté se již pokládá další pás a postupuje se nahoru směrem k hřebeni střechy. Jednotlivé řady se spojují na drážku nebo pájením.

Z důvodu pohybů způsobených teplotními výkyvy činí délka jednoho pásu krytiny, který se skládá z jednoho kusu nebo z více kusů k sobě připájených, maximálně 10 m. Aby se zabránilo sklouznutí pásů směrem dolů, jsou potřeba pevné příponky. Umístění pevných příponek závisí na sklonu střechy. Na délce 1 m je třeba použít pevné příponky minimálně na třech místech, a to tak, že se ohnutý okraj pásu nařízne o 3 mm. Příponka se pak může ohnout až po tento výřez; potom již krytina nemůže sklouznout dolů. Navazující řady krytiny jsou provedeny jako konstrukce s posuvnými příponkami.

Připojení hřebene: Nejprve se musí lištové pásy ohnout, poté se připevní. Poslední řada, která navazuje na hřeben, se také provede v délce 1,0 – 1,5 m a je možné si ji připravit v dílně.

Připojení na hranu nároží se provede stejně jako připojení hřebene, ale zde se jedná o šikmé připojení.

Umístění krycí lišty. K tomu se musí nejprve ohnout všechny pásové příponky a zkrátit na délku 22 mm od horní hrany dřevěné lišty. To je nutné, aby bylo možné krycí lištu posunout nahoru. Poté se krycí lišty posunou od příponky k příponce směrem nahoru. Místo, na kterém se krycí lišta připevní na dřevěnou lištu, závisí na sklonu střechy. Krycí lišty lze spojovat pájením do délky max. 10 m.

Na hřebeni se potom připájí hřebenový profil na krycí lištu. U okapu se okapový pás připájí na krycí lištu a zahákne se pod okapový plech. Okapový pás se nikdy nesmí připájet na sousedící lišty (pásy).

Platí to také pro pásy, které leží vedle sebe.

Opláštění fasády

Zde je také potřeba odvětrávaná vzduchová mezera. Okraje jednotlivých pásů musí mít u opláštění fasády zvláštní záhyb.