Horizontální panely

Přesazený panel

Popis panelu

 

Opláštění fasády přesazenými profily připomíná svým vzhledem tradiční opláštění, jakým byly například prkenné obklady na opeření. Jednotlivé horizontálně uložené profily se přes sebe překrývají a připevňují ve skloněné poloze. Připevnění profilů do nosné konstrukce se provádí pomocí nýtů a šroubů.

Profily se vyrábějí jako přesně tvarované. Výroba a dodávka se uskutečňují výhradně podle parametrů daného objektu a zakázky.

Kvalita povrchu

Ačkoliv je v zásadě možné provádět opláštění fasády profily s leskle válcovaným povrchem NATUREL, doporučujeme používat předpatinovaný NedZink NOVA, který se vyznačuje rovnoměrným vzhledem povrchu od samého začátku. Zkušenost ze staveb ukazuje, že počáteční nerovnoměrné vystavení fasády NATUREL povětrnostním vlivům, a tím zapříčiněný nerovnoměrný vznik patiny, způsobuje často problémy ze strany stavebníků.

Rozměry

Tloušťka materiálu 1,00 mm
Délka profilu 4,00 m
Osová vzdálenost na vyžádání
Šířka přířezu na vyžádání
Výška profilu na vyžádání

 

Další rozměry na vyžádání

Nosná konstrukce

 

Přesazené panely se montují jako odvětrávané konstrukce na dřevěné nebo kovové nosné rošty. Připevnění se provádí nýty nebo šrouby přes horní hranu profilu do nosné konstrukce. Na trhu jsou vhodné systémy pro nosné rošty od několika výrobců. Informace o nich jsou k dispozici na vyžádání.

Trojúhelníkový profil

Popis objektu viz menu „kreativita“

Popis profilu

Opláštění fasád trojúhelníkovými profily je typické tím, že profily vystupují z úrovně fasády. Působením stínů při měnícím se postavení slunce vzniká proměnlivý vzhled fasády. Profily se připevňují závěsnými příponkami do horního ohybu.

Profily se vyrábějí jako přesně tvarované. Výroba a dodávka se uskutečňují výhradně na základě zadání pro daný objekt a zakázku.

Kvalita povrchu

Ačkoliv je v zásadě možné provádět opláštění fasády profily s leskle válcovaným povrchem NATUREL, doporučujeme používat předpatinovaný NedZink NOVA, který se vyznačuje rovnoměrným vzhledem povrchu od samého začátku. Zkušenost ze staveb ukazuje, že počáteční nerovnoměrné vystavení fasády NATUREL povětrnostním vlivům, a tím zapříčiněný nerovnoměrný vznik patiny, způsobuje často problémy ze strany stavebníků.

Rozměry

Tloušťka materiálu 1,00 mm
Délka profilu 4,00 m
Šířka přířezu Varicel
Výška profilu Varicel
Osová vzdálenost 150 mm 300 mm
Šířka přířezu  
Výška profilu  

 

Další rozměry na vyžádání

Nosná konstrukce

Trojúhelníkové profily se montují jako odvěttrávané konstrukce na dřevěné nebo kovové nosné rošty. Připevnění se provádí pomocí závěsných příponek do horního ohybu profilů. Příponky se připevňují na nosnou konstrukci pomocí šroubů nebo nýtů. Na trhu jsou vhodné nosné rošty od několika výrobců. Informace o nich lze získat na vyžádání.