Oplechování okenních rámů – střešní okna pro obytné prostory

Pro řešení detailu oplechování střešních oken jsou k dispozici jak varianty pomocí drážek, tak i z výroby předem zhotovené profilované připojovací rámy. Která varianta bude zvolena, se musí rozhodnout vždy s ohledem na danou zakázku.