Šablony

Šablony

Oblast použití

 

Šablonový systém NedZink pro střechu a fasádu je vysloveně reprezentativní. Tento systém se používá při zastřešení a opláštění velkých i malých ploch. Normálně činí minimální sklon střechy 25°,  jestliže je ale vrcholový spoj šablon pájený, potom je možný sklon střechy 18°.

Standardní šablonový systém NedZink-Standard se skládá ze stejně ztvárněných plechových dílů, které jsou do sebe díky zpětným ohybům zaháknuty. Nejčastěji používaný tvar šablon je čtvercový, ovšem pravidelně se vyskytuje také kosočtvercový tvar. Zde je popisován systém se čtvercovými šablonami. Pomocí něhož lze dobře provádět také zastřešení a opláštění lehce zaoblených ploch.

Systém do sebe zavěšených šablon tvoří na střeše či na fasádě mosaiku ze stejně tvarovaných ploch se svisle a vodorovně probíhajícími diagonálami (viz vyobrazení). Schematické znázornění šablonového systému ukazuje vyobr. 15.

Na vyobr. 16 je střecha z plechových šablon s odkazy na detaily.

Zoom

Zoom

   

 

Střecha ze šablon

 

Specifikace standardních dílů

Standardní šablonový systém, čtvercový (Abb 2)

Hotový rozměr Rozměr přířezu Počet/m²
450 x 450 mm 500 x 500 mm ca. 5,6
280 x 280 mm 330 x 330 mm ca. 15,3
200 x 200 mm 250 x 250 mm ca. 32
 
Tloušťka materiálu 0,80 – 1,00 – 1,10 mm  

 

U tohoto systému není pájený ani vrchol šablon, ani není pájená pevná příponka. V tabulce ve vyobr.7je znázorněna souvislost mezi tloušťkou materiálu, velikostí šablon, počtem příponek a výškou střechy.

Umístění střechy

         (výška)

 

Počet

příponek

na m2

 

 

Rozměry kosočtverců (Rozměry přířezu)

 

 

 

až 330 x 330 mm

330 x 330 mm až 

400 x 400 mm

400 x 400 mm až 

500 x 500 mm

 

 

Tloušťka materiálu* a počet příponek na kosočtverec

 

 

 

0 – 8m
Vnitrozemí

Pobřeží

8 – 20m
Vnitrozemí

Pobřeží

20 – 100m
Vnitrozemí

Pobřeží

 

 

 

 

 

6

6

 

6

8

 

8

8

 

Tloušťka

materiálu

 

Počet

příponek

 

Tloušťka

materiálu

 

Počet

příponek

 

Tloušťka

materiálu

 

Počet

příponek

           

0,80

1

0,80

1

0,80

3

0,80

1

0,80

1

0,80

3

 

 

 

 

 

 

0,80

1

0,80

3

1,00

3

0,80

1

1,00

3

1,00

3

 

 

 

 

 

 

0,80

1

1,00

3

1,00

3

1,00

1

1,00

3

1,10

 


 

Standardní kosočtvercový systém, rombus, vrcholový úhel  50° (Abb.3) 
Hotový rozměr
šířka „b“
Rozměr přířezu Počet/m²
200 mm 250 mm 25,6
250 mm 300 mm 15,3
280 mm 330 mm 11,9

 

Na vyžádání lze dodat systém s pájenou pevnou příponkou (vyobr. 2c)a pájeným vrcholovým spojem. Při úhlu mezi 18° a 25° musí být vrcholové spoje šablonového systému pájené. Systém o jiných rozměrech šablon lze dodat na základě dohody.

Standardní poloviční čtverec (vyobr. 4)  

 

Vyobr. 4azobrazuje poloviční čtverec „dolní“ (připojení okapu),

Vyobr. 4bzobrazuje poloviční čtverec „horní“ (připojení hřebene).

Rozměry a tloušťka materiálu jsou stejné jako u celých kusů. U polovičního čtverce „horního“ je možné použít jak posuvnou příponku, tak i pájenou posuvnou příponku, tak i pájenou příponku.

Posuvná příponka70 x 50 mm (vyobr. 5)

Tloušťka materiálu jako u šablony. Posuvná příponka funguje jako přídržná příponka. Tyto posuvné příponky si může vyhotovit klempíř sám.

Pájená příponka

Šířka 50 mm, délka zhruba 100 mm, rozměr přířezu závisí na místě a prostoru k připevnění na nosnou konstrukci. Příponku si může vyhotovit klempíř sám a připájet na šablonu.

Profily

Rozměr spodního zakončovacího profilu, připojovacích a obdobných profilů závisí na rozměrech v místě použití; může je vyrobit klempíř sám nebo jsou k dodání na míru v délkách 3 metry.

Nosná konstrukce

Střecha z plechových šablon musí být kompletně položená na dřevěné bednění, které se přednostně skládá z neopracovaných, nehoblovaných prken tloušťky 23 – 25 mm bez pera a drážky. Prkna mohou mít při sklonu střechy do 40° rozestupy do 5 mm. Při sklonu střechy nad 40° mohou prkna ležet až 10 cm od sebe, přičemž v oblasti příponky musí být pod krytinou vždy bednění.

Odvětrání:

U střech s tepelnou izolací se musí vždy pod dřevěným bedněním nacházet vzduchová mezera, do které proudí vzduch.

Montáž

Níže uvedený popis se vztahuje k montáži čtverců s pájenou příponkou ve vrcholu šablony a dvěma posuvnými příponkami na obou bočních stranách. Příponky se připevňují na dřevěné bednění hřebíky z nerez oceli nebo pozinkovanými ocelovými hřebíky resp. šrouby. Při montáži se postupuje zdola nahoru.

Spodní připojení nebo připojení okapu

Nejprve se namontuje okapový profil, příponky se musí k tomuto účelu dostat do roviny. Do okapového profilu se zaháknou řady polovičních šablon (viz vyobr. 4a) a poté se pokračuje v pokládání řad celých kusů (viz vyobr. 6).

Vyznačení

Řady šablon se pokládají s malou tolerancí. Proto je potřeba provést vyznačení, aby bylo možné při pokládce udržet rovinu. S vyznačením je vhodné začít od středu plochy střechy a čáry provádět vždy na vzdálenost následujících 3 řad šablon.

Horní připojení, připojení hřebene

U připojení hřebene je třeba zakončit plošnou pokládku přednostně řadami polovičních šablon. Jestliže to nebude možné, tak se musí šablona upravit na požadovaný rozměr. Šablony u hřebene je nutné připevnit do bednění příponkou s hákem nebo pájenou příponkou. Poté lze pokračovat v provádění hřebenového zakončovacího profilu. Příklad provedení hřebene je znázorněn na vyobr. 8.

Připojení na stěnu,viz (vyobr. 9)

Připojení na navazující stavební konstrukce je obdobné jako u připojení hřebene.

Zakončení oplechování na štítové stěně

První metoda je hezké čisté zakončení, přičemž se okraj střechy lehce zdvihne pomocí klínu (viz vyobr. 10a). Druhá metoda je zakončení pomocí koncového trámu nebo lišty (viz vyobr. 10b).

Boční připojení na stěnu

Vyobr. 12aznázorňuje připojení pomocí zinkového pásu s jednoduchou drážkou a dodatečnou drážkou. Výška oplechování u stěny musí činit minimálně 10 cm. Vyobr. 12b znázorňuje metodu s vestavěným okapem.

Nárožní krokve(valbové krokve)

K pokrývání vnějších rohů existuje několik možností (viz vyobr. 13).

Vyobr. 13a znázorňuje metodu pomocí ploché lišty, která je napojena na drážku poslední řady šablon. Konstrukce vestavěného žlabu je znázorněna na vyobr. 13b, přičemž se dřevěná lišta připevňuje na krokev. Stejně tak je tomu také na vyobr. 13c a 13d. Ve vyobr. 13c je řada šablon ohnuta proti dřevěné liště. Toto se provádí snadněji, jestliže ještě nejsou namontovány nárožní krokve.

Na vyobr. 13d je znázorněna metoda zinkového pásu s jednoduchou drážkou a dodatečnou drážkou.

Připojení hambálku

Žlab se opatří průběžnou jednoduchou drážkou s dodatečnou drážkou k zaháknutí šablon (viz vyobr. 11).

Prostup střechou

U oplechování prvků procházejících střechou se používají technická řešení připojení hřebene, zakončení štítu, připojení okapu nebo rohových spojů (viz vyobr. 14).