Systém zasunovacích drážek

Popis systému

Zasunovací drážkované panely jsou předhotoveným fasádním profilem s perem a drážkou k realizaci zavěšené fasády, která je zezadu odvětrávaná. Použití panelů je vhodné jak pro výstavbu rodinných domů, tak i pro průmyslové a kancelářské budovy.

Panely se vzájemně spojují v podélném směru zasunutím do „kapsy“, čímž vzniká jednolitý vzhled fasády se skrytými připevňovacími body. Existuje možnost vodorovného, svislého a úhlopříčného kotvení zasunovacích drážkovaných panelů, které mají max. délku 6,00 m. Spára, která se také nazývá stínová spára, může být vytvořena variabilně o velikosti mezi 2 mm až 30 mm.


 

 

Jako standardní profil se dodávají zasunovací drážkované profily NedZink, které jsou tvarovány již ve výrobě. Zvláštní profily pro oblasti napojování, zakončování a pro rohy se vyrábějí jako přesně tvarované. Spoje panelů lze vytvářet stykovými spoji a mezery mezi panely lze vyřešit pomocí stykových plechů, takže vzniká uzavřená pohledová plocha. Výroba a dodávka materiálu probíhá na základě zadaných rozměrů objektu.

Kvalita povrchu

Ačkoliv je v zásadě možné provádět opláštění fasády profily s leskle válcovaným povrchem NATUREL, doporučujeme používat předpatinovaný NedZink NOVA, který se vyznačuje rovnoměrným vzhledem povrchu od samého začátku. Zkušenost ze staveb ukazuje, že počáteční nerovnoměrné vystavení fasády NATUREL povětrnostním vlivům, a tím nerovnoměrný vznk patiny, způsobuje často problémy ze strany stavebníků.


 

  Hraněný profil Profil tvarovaný válečkováním
Tloušťka materiálu 1,0 mm 1,0 mm
Délka profilu Doporučeno max. 4,0 m Doporučeno max. 6,0 m
Standardní osová vzdálenost 200 / 250 / 300 / 333 mm
Šířka přířezu Pohledová plocha + 130 mm Pohledová plocha +110 mm
Šířka spáry 2 mm – 30 mm
Výška panelu 25 mm 24 mm

 

Další rozměry na vyžádání

Nosná konstrukce

Zasunovací drážkované panely se montují jako konstrukce s odvětráním zezadu na dřevěné nebo kovové nosné konstrukce, které nejsou celoplošné (např. laťování, trapézové profily, atd.). Na trhu jsou vhodné kompletní systémy pro nosné konstrukce od několika výrobců. Informace o nich jsou k dostání na vyžádání. Upevnění panelů se provádí skrytě šrouby nebo nýty z nerezového materiálu. Příčné a podélné rozpínání panelů NedZink se musí technicky zohlednit v návrhu dilatačních mezer fasádní konstrukce.