Dźwięk

Norma DIN 4109 Ochrona dźwiękowa w budownictwie nadziemnym, Wymogi i Dowody reguluje ochronę dźwiękową w budynkach. Stosowane w kryciu metalem systemy montażowe zasadniczo odpowiadają podanym tam wymogom.

Także w długoletniej praktyce opisane systemy montażowe wystarczają – także bez użycia membrany – w odniesieniu do wymogów ochrony dźwiękowej. Ekstremalne odgłosy przy gradzie lub silnym deszczu, mogące występować przy konstrukcjach nie podpartych cało powierzchniowo, przy odpowiadającym zasadom systemom NedZink są wykluczone.

Przy zwiększonych wymogach, jak np. w obszarze chorych lub opieki, podjęte mogą zostać dodatkowe działania.

Membrany zapewniające utrzymanie dystansu mogą zoptymalizować  systemy budowy. Czy zoptymalizuje to dźwiękoszczelność i jak duża ona będzie, można się dowiedzieć u producentów. W żadnym wypadku jednak nie powinno się stosować zdolnych do  kumulowania „materiałów antyadhezyjnych”, gdyż zatrzymują one wilgoć, która dostała się pod metal.

Ponadto całość konstrukcji dachy może zostać zoptymalizowana przez projektanta pod względem właściwości dźwięko-technicznych.