Zolderruimten

ZoomBij het bekledingen van dak- en gevelvlakken ter plaatse van zolderruimte is het van wezenlijk belang of de ruimte bouwtechnisch gezien al dan niet als deel van het gebouw kan worden behandeld.

Omdat er eisen gesteld worden aan de dakopbouw in relatie tot de dampdiffusie wordt geadviseerd de ruimte te zien als onderdeel van het gebouw met als resultaat dat maatregelen getroffen dienen te worden m.b.t. het waterdamptransport.

Bij een kouddakconstructie is de aanwezigheid van een goede ventilatie onder het dakbeschot bepalend voor een kwalitatief goede toepassing van een zinken dakbedekking. Ook bij de keuze van een warmdakconstructie dient men rekening te houden met eventueel waterdamptransport door de constructie, zodat de bouwkundige opbouw van het dak bij deze toepassing volledig (100%) dampdicht  dient te zijn.

Zoom