Garantie

De technische knowhow en het doordachte kwaliteitsbeheer van NedZink B.V. samen met de regelmatige kwaliteitstesten door onafhankelijke controleorganen staan borg voor een gelijkmatig hoge kwaliteit van de geproduceerde halffabrikaten en afgewerkte producten. Toch kan het gebeuren dat er een opmerking komt over een product. In dat geval biedt NedZink zijn klanten uit de handel, verwerking en bouwplanning de zekerheid van een directe garantieaanspraak voor een snelle en professionele regeling van schade voor een duur van 10 jaar.