Dampdiffusie

Het ontstaan van condens

Dakconstructies worden, behalve door de mechanische krachten, belast door de gevolgen van bouwfysische invloeden, zoals wisselende temperaturen die zich tussen -20 en +80 °C bewegen, en door verschillen in luchtvochtigheid binnen en buiten.

In het meest voorkomende geval, nl. bij een hogere temperatuur binnen (Ti) en een lagere temperatuur buiten (Te), hebben we meestal ook te maken met een hogere luchtvochtigheid binnen in vergelijking met buiten.

Onder invloed van het verschil in waterdampspanning (Pi-Pe) vindt er waterdamptransport plaats door de dakconstructie van binnen naar buiten. Bij een bouwfysisch onjuist geconstrueerd dak leidt dit tot condensvorming of rijpvorming tegen de binnenzijde van het relatief koude Titaanzink.