Garanţie

Cunoştinţele tehnice şi managementul inteligent gândit al NedZink B.V., alături de testele de calitate periodice realizate de către organisme independente de control, garantează calitatea înaltă și uniformă a produselor semifinite şi finite. Totuşi, este posibil să fie obiecții în ceea ce priveşte produsele. În acest caz, NedZink oferă beneficiarilor, profesioniștilor și proiectanților certitudinea imediată pentru remedierea rapidă şi profesională a oricărei daune pe o durată de 10 ani.