Capace de atic

Aplicare

Capacele de atic cu titan-zinc NedZink NTZ® pot fi aplicate cu succes ca placări pentru margini de acoperiş plat ce sunt acoperite cu material de bitum, plastic, cauciuc, pietriş sau plăci de terasă. Aceste materiale pot cauza daune la marginea acoperişului. Acesta este rezultatul unui număr de factori:

 • Efectul razelor solare (căldură şi raze UV)
 • Diferenţe de expansiune dintre substructură şi capac
 • Umflarea bitumului din cauza punctului scăzut de topire
 • Desprinderea părţii lipite a marginii acoperişului
 • Daune mecanice ale marginii acoperişului

Aceste efecte dăunătoare pot fi evitate prin acoperirea completă a marginii acoperişului cu un capac de titan-zinc. Dacă este folosit NedZink NTZ® şi este pus în operă cu măiestria necesară, durata de viaţă poate fi de 50 ani sau mai mult.

Construcţia pentru o clădire nouă

Capacele de titan-zinc sunt proiectate conform exemplului din fig. 1,2,3 sau 4. Detalii importante de luat în seamă:

 • Partea cu picurător poate fi realizată prin îndoire sau aşa numitul picurător plat de cel puţin 35 mm înălţime, vezi fig. 1 şi respectiv 2.
 • Partea superioară a capacului de titan-zinc trebuie să aibă pantă în jos spre acoperiş sau prevăzută cu o margine de acoperire, vezi fig. 2 şi 3.
 • Capacul de titan-zinc este prins cu cleme cu o lăţime de cel puţin 80/100 mm care sunt prinse de marginea acoperişului cu cel puţin 2 şuruburi sau cuie de zinc. Distanţa dintre cleme poate ajunge la maxim 1 metru. Se recomandă amplasarea clemelor la o distanţă de 500 mm pentru capacul de titan-zinc cu lăţime de 450/500 mm sau mai mare.
 • Dacă se foloseşte o placă de susţinere (ne-plană/fără feder), atunci clema poate fi ataşată cu un cui la marginea placii. Astfel se reduce riscul ca acoperirea cu titan-zinc să se despindă.
 • În cazul în care capacele de titan-zinc sunt folosite la lungime de 3 metri, atunci se folosesc cleme la marginea acoperişului între îmbinările sudate, vezi fig. 2 şi 5.
  Materialul clemelor trebuie să fie de cel puţin 0.80 mm grosime, 1.00 mm de preferat.
 • Folosirea clemelor din oţel inoxidabil sau galvanizat se recomandă pentru capacul de zinc cu partea lungă în pantă de > 100/150 mm. Acelaşi lucru se aplică și în cazul capacelor de zinc de o lăţime de 450/500 mm, prin care capacul de zinc este considerat mai degrabă ca foaie pentru acoperiş. Numărul clemelor trebuie adaptat.
 • La o înălţime de peste 20m, numărul clemelor creşte.
 • Pentru prevenirea daunelor capacelor de titan-zinc ale acoperişului, acestea sunt prevăzute cu o margine pliată la marginea acoperişului şi trebuie să se termine la aproximativ 20 mm de buză.
 • Capacele de zinc trebuie să fie sudate unul de altul la lungimi de până la 12 metri, cu o suprapunere de cel puţin 15 mm. Sudura îmbinării trebuie să curgă pe cel puţin 10mm. După 12 metri trebuie instalat un element de compensare a dilatării, la alegere, vezi fig. 6.
  Dacă se foloseşte un element de dilatare cauciucat, acesta se instalează din 9 în 9 metri. Amplasaţi capacul de titan-zinc la 3 cm unul deasupra celuilalt. Sudaţi marginile de titan-zinc ale elementului de dilatare de cele două capace. Acoperiţi partea cauciucată cu o piesă de titan-zinc, care va fi sudată doar de o parte.
 • Profilul capacului de titan-zinc trebuie realizat în aşa fel încât să “cadă liber ”, cu un spaţiu de cel puţin 5 mm pe toate părţile, peste bază.
 • Acoperirea trebuie lipită pe toată lungimea marginii acoperişului.
 • În cazul acoperişurilor cu pietriş, partea în pantă cu titan-zinc trebuie acoperită câţiva centimetri cu pietriş, vezi fig.1.

Instalarea în cazul construcţiilor noi.

Pentru lungimi de 1 metru:
Alegeţi, pe cât posibil, direcţia de instalare de la dreapta la stânga, începând cu marginea de colţ, iar capacul de titan-zinc va fi prins deasupra primei cleme la aproximativ 300 mm de colţ. La fiecare îmbinare, clema este prinsă pe jumătate sub capacul de titan-zinc deja aşezat şi securizat. Următorul capac de titan-zinc este aşezat deasupra celui precedent cu o suprapunere de 15 mm. Instalarea este mai simplă atunci când secţiunea pliată a picurătorului şi marginea acoperişului fiecărui capac de titan-zinc sunt tăiate evazat. Continuaţi în acest fel până la acoperirea întreagă a aticului, după care îmbinările (fără îmbinările de dilatare) pot fi cositorite. Pentru cositorire vezi Manualul Tehnic Nedzink referitor la cositorire.

Pentru lungimi de 3 metri:
Prima clemă este prinsă manual înainte pentru fiecare lungime şi în acelaşi timp următoarele 2 cleme sunt prinse la o distanţă de 1 şi 3 metri față de prima, vezi fig. 5. Clemele trebuie să aibă o lungime în exces de atic în vederea îndoirii în sus mai târziu. Pentru restul, se aplică procedura descrisă înainte, cu avantajul că doar o treime din îmbinările sudate trebuie să fie executate.

Construcţia în cazul renovărilor

Sunt două metode principale pentru realizarea acestei construcţii:

 1. Pentru repararea aticului existent al unui acoperiş, se începe construcţia în acelaşi mod ca în cazul unei construcţii noi. Marginea existentă trebuie îndepărtată şi placarea acoperişului peste marginea reparată aproximativ 20 cm pe suprafaţa acestuia. Se va continua construcţia ca pentru una nouă.
 2. Dacă după îndepărtarea marginii tăiate rămân foi de aluminiu nedeteriorate şi prinse bine, atunci aceste foi pot fi folosite drept cleme pentru partea exterioară a capacului de titan-zinc. Cealaltă parte a capacului de titan-zinc este prinsă cu ajutorul clemelor normale de titan-zinc, oţel inoxidabil sau galvanizat, vezi fig. 4. Dacă este aleasă această metodă, se recomandă realizarea unei piese de test pentru a verifica prinderea în diverse părţi ale marginii acoperişului înainte de a începe producerea capacelor de titan-zinc.

Instalarea cu elemente existente ale acoperişului

 • Reparaţi placarea erodată şi/sau crăpată a părţii superioare aproximativ 20 cm din suprafaţa acoperişului.
 • Verificaţi dacă partea tăiată de aluminiu este prinsă bine de atic, reparaţi dacă este necesar.
 • Tăiaţi o bucată de 1 cm din partea de margine a acoperişului la cel puţin fiecare 4 metri, astfel ca marginea tăiată a acoperişului să se extindă liber.
 • La instalarea lungimilor de 1 metru: se prinde o clemă la fiecare îmbinare sudată conform fig. 4.
 • La instalarea lungimilor de 3 metri se prinde o clemă la fiecare îmbinare sudată şi la aproximativ un metru distanţă între celelalte 2 cleme conform fig. 5.
  Clema trebuie să permită mişcarea capacului de titan-zinc.
 • Pentru capace lungi de titan-zinc trebuie prevăzut un dispozitiv de dilatare la fiecare 12 metri, vezi fig. 6.

Observaţii.

Folosirea părţilor tăiate de aluminiu drept clemă continuă pentru capacul de titan-zinc se recomandă fără probleme de coroziune a zincului datorită potenţialului scăzut al aluminiului faţă de cel al zincului. Se poate lua în considerare o piesă de colţ, instalată cu un spaţiu recomandat de 5 mm, care să deservească drept piesă de dilatare. Alternativ se poate instala un dispozitiv de compensare a dilatării la aproximativ 1 metru de colţ pe ambele părţi . Expansiunea liberă a capacului de titan-zinc trebuie mereu avută în vedere.

Capace de atic

Principiul de construire a capacului de titan-zinc pentru aticele acoperişului poate fi aplicat fără rezerve la capacul pereţilor. Se recomandă ca partea superioară a peretelui să fie prevăzută cu elemente din lemn în care să se prindă capacul de zinc.