Sistemul cu falţ vertical

Aplicare

Aplicare
Sistemul cu falţ vertical asigură o instalare etanşă a învelitorii sau a faţadei unde panta este peste 3°, de preferat peste 7°. (vezi fig. 1).

Fig. 1 Sisteme cu falț dublu pentru acoperișuri și fațade

Sistemul cu falţ vertical face posibilă placarea cu titan-zinc NedZink, în mod rapid şi la un cost rezonabil. Acest lucru este posibil datorită utilizării panourilor pre-profilate cu falţuri închise mecanic, reducând la minim închiderea manuală a falţurilor.

Panourile pre-profilate pot fi livrate în dimensiuni standard sau pot fi realizate în atelier la orice dimensiune sau formă. Panourile sunt fixate de structură prin cleme fixe şi cleme mobile. (vezi fig. 3).

Fig. 2 Falțul dublu – secvență de îndoire

Clemele fixe asigură fixarea panourilor, iar clemele mobile permit mişcarea longitudinală a panourilor. Consultaţi secţiunea ‘Asamblare’ pentru informaţii legate de poziţionarea corectă a acestor cleme. Sistemul cu falţ dublu vertical oferă toate posibilităţile de conexiuni şi îmbinări cu alte sisteme şi componente ale clădirii.

Sistemul de învelitoare cu falţ dublu vertical.

Există două metode de asamblare a sistemului cu falţ dublu vertical:

  • Sistemul 1 cu margini prefălţuite
  • Sistemul 2 cu margini verticale drepte

Ambele sisteme pot fi folosite pentru învelitoarea cu falţ dublu vertical. Alegerea sistemului depinde de tipul acoperişului şi de echipamentul montatorilor.
Sistemul 1 este de preferat pe acoperişuri de mari dimensiuni, iar sistemul 2 pentru acoperişuri de mici dimensiuni unde există străpungeri sau alte tipuri de conexiuni, etc.
Sistemul 1 este realizat din panouri standard pre-profilate, ca în fig. 4.
Sistemul 2 este realizat din foi standard cu margini verticale drepte de 35 şi 45 mm, ca în fig. 5.

 

Ambele sisteme sunt prezentate în fig.2. Fiecare sistem are un anumit tip de cleme de prindere (vezi specificaţiile pentru componentele standard). Înălţimea falţului vertical pentru ambele sisteme este de 25 mm.

Specificaţiile componentelor standard

Tablă de titan-zinc Nedzink 0.80 mm

 

Sistemul 1

Panouri drepte, prefălţuite (fig. 4)

 

Lățime utilă 530 mm
Lungime up to 6 mm

 

 

 

 

Clemă fixă (fig. 3a)
Clemă mobilă (fig. 3b)

 

Panourile prefălțuite se pot curba de la o rază de 1 m. Lăţimi utile non-standard (min. 300 mm şi max, 800 mm) pot fi furnizate la cerere, iar panouri curbate conform proiectului.
 
Sistemul 2

Panouri cu margini îndoite vertical (fig. 5)

 

Lăţimea utilă 600 mm     
Lungime 3 m

La cerere se pot livra lungimi și lățimi atipice.
Cleme fixe (fig. 6a)
Cleme mobile (fig. 6b)
Pentru cantități mai mari, se pot livra la cerere și elemente de îmbinare.

 

Unelte
Pe lângă uneltele uzuale pentru titan-zinc, mai sunt necesare un cleşte de falţuri simplu, un îndoitor de streaşină şi un închizător de streașină.

 

Substructură
Un sistem cu falţ dublu vertical necesită instalarea pe un suport continuu. Recomandăm astereala din lemn (fără nut şi feder), de 20 – 25 mm grosime. Scândurile vor fi asamblate la o distanţă de 5 mm între ele, excepţie făcând cazul pantelor mai mari de 40°, unde pot avea o distanţă între ele de 100 mm (vezi fig. 7a şi 7b).
 

Ventilaţia: Dacă acoperişul are izolaţie termică, trebuie prevăzut un spaţiu de ventilare sub tabla de titan-zinc (vezi Manual Tehnic TZ 5).

 

Asamblare

Marcarea
Marcarea trebuie începută din centrul ariei acoperişului, lăţimea foii fiind amplasată pe stânga şi pe dreapta acestui punct. Se va calcula numărul de panouri până la frontoane. Pe cât posibil, falţurile verticale nu vor fi întrerupte de străpungeri ale acoperișului: acest lucru asigură obținerea beneficiilor optime din închiderile mecanice.

 

Dilatarea termică
Panourile de titan-zinc se dilată şi se contractă în funcţie de temperatură. Dacă lungimea depăşeşte10 m, este necesar un rost de dilatare pentru a permite mișcarea termică: tipul mişcării depinde de panta acoperişului (vezi fig.8). La acest rost de dilatare, o parte din profil este îndepărtat pentru a preveni un falț prea gros (vezi fig. 9).

 

Instalarea panourilor
Panourile de tablă se vor aşeza de la stânga la dreapta sau invers, în funcţie de structura acoperişului. Înainte de aşezarea primului panou, se fixează şorţul de streaşină. Un exemplu al acestei aşezări este ilustrat în fig. 10a și 10b. Primul panou instalat va servi drept reper de liniaritate pentru celelalte panouri alăturate şi de obicei nu va avea lățimea celorlalte panouri.
Odată ce panoul este pe poziţie, se vor ataşa clemele fixe şi clemele mobile. Locul de prindere al clemelor fixe depinde de panta acoperişului (vezi fig. 11).


Consultaţi tabelul din fig. 12 pentru a calcula distanţa dintre cleme în funcție de lăţimea panourilor şi înălţimea acoperişului.

Fig. 12  Numărul de cleme pe m² și distanţa dintre acestea în funcţie de lăţimea foii şi înălţimea clădirii.

 

Grosimea materialului 0.80 mm

Lăţimea panoului

Numărul de cleme pe m² şi distanţa dintre acestea (în mm)

 

Înălţimea acoperişului Suprafaţa acoperişului
20 – 100 m

Principală

 

Margine

   
8 – 20 m Principală  
  Margine
   
0 – 8 m Principală  
  Margine

 

500 mm 530 mm

8 – 250

8 – 210

8 – 250

8 – 210

 

 

5 – 400

5 – 330

6 – 330

6 – 280

 

 

5 – 400

5 – 330

5 – 400

5 – 330

 

După poziționarea primului panou şi atașarea clemelor, se va instala următorul panou fără însă a se aplica o forță laterală și prelungită suficient peste marginea șorțului de streașină. În cazul în care pe distanţa dintre streaşină şi coamă sunt necesare mai multe panouri, se vor instala iniţial toate panourile pe lungime și se va realiza îmbinarea între ele (vezi fig. 8). Al doilea panou se va așeza după ce acest proces este terminat, începând la fel, de la streaşină spre coamă.

Când panoul este poziţionat corect, se vor atașa clemele fixe şi clemele mobile, așa cum a fost descris anterior. Procedura normală este acoperirea inițială a întregului acoperiș cu panouri și fixarea clemelor.
 

Pentru asigurarea panourilor împotriva vântului, falțurile se vor strânge cu un închizător de falțuri la fiecare 1m, de preferat în dreptul clemelor.
 

Odată ce toate panourile sunt aşezate, falţurile se vor închide mecanic. Pentru a putea începe utilizarea închiderii mecanice, primii 20 cm ai fiecărui falț se vor închide manual. Apoi, maşina de închis falţuri va fi pusă în funcțiune de sus în jos sau invers. Din motive de siguranță, mașina de închis falțuri va fi legată cu un cablu sau o frânghie.

Întoarcerea la streaşină se realizează îndoind și tăind marginea de jos a panoului prefălțuit. Pentru a asigura o îndoire dreaptă, se trasează cu o cretă sau creion o linie dreaptă pe care panoul se va îndoi peste șorțul de streașină. Marginea de la streașină poate fi tăiată conform reprezentării din fig. 10b.

Folosind îndoitorul de streașină, se va realiza prima îndoitură pe linia marcată, după care închiderea peste șorțul de streașină se va realiza cu închizătorul de streașină. În fig. 10c este reprezentat un model de închidere la streașină unde falțul vertical este culcat în această zonă.

 

–    Închiderea la coama dreaptă

Închiderea la coamă se realizează prin culcarea falţului astfel încât partea deschisă va fi dedesubt. În Fig. 13 este reprezentat detaliul unei închideri la coamă pentru un acoperiș izolat cu spațiu de ventilare încorporat. Dacă spațiul de lucru nu este suficient, închiderea la coamă se realizează folosind falțul înfășurat, ca în fig. 14. În acest fel, partea prefălţuită ridicată a profilului se îndoaie la faţa locului pentru a forma o linie dreaptă ridicată.

–    Șorțul de margine (frontonul)
Închiderea laterală la fronton se formează prin ridicarea marginii primului şi ultimului panou de titan-zinc pe lângă o şipcă de margine. Aceste panouri pot fi tăiate la dimensiunea corectă împreună cu îndoirea părții ridicate fie pe acoperiș, fie înainte de a fi instalate. Partea laterală ridicată va avea cel puțin 55 mm înălţime. Construcţia este arătată în fig. 15. Şipca de lemn poate fi acoperită cu orice tip de profil de capac. Fixarea capacului și a părții ridicate a panoului vor fi asigurate cu cel puţin trei cleme pe metru, vezi fig. 12.

 

–    Racordul la perete
Un exemplu de racord la perete este dat în fig. 16. Trebuie asigurată evacuarea din spațiul de ventilație.

 

–    Străpungeri
Pentru realizarea unei închideri în jurul unei străpungeri prin învelitoare, se vor combina metodele de închidere de la streașină, fronton și coame. Deoarece tabla de titan-zinc are nevoie de spațiu de expansiune și contracție, se va evita pe cât posibil contactul direct al tablei cu o străpungere, astfel încât materialul să se poată mișca liber. Fig. 17 arată exemplul unei străpungeri a acoperişului cu coş de fum.

 

–    Coama înclinată
Cele două suprafeţe ale acoperişului sunt separate de o şipcă de coamă. Panourile prefălțuite se vor îmbina cu șipca de coamă înclinată în mod similar cu cel de la coama orizontală, însă pe direcție oblică, evazat. Șipca de coamă va fi acoperită de un capac. Partea ridicată a panoului pe lângă șipca de coamă trebuie să fie de cel puţin 55 mm în unghi identic cu cel al șipcii de coamă și pe lângă aceasta. Fig. 18 prezintă detaliul de coamă înclinată.

 

–    Dolia
În cazul unei dolii, partea de jos a acesteia se va decupa evazat și se va îndoi peste șorțul de streașină similar cu detaliul de la fig. 10b. Această îndoitură este fixată prin cleme adiţionale. Dolia este asigurată de lemnul suport prin cleme laterale (vezi fig. 19). Pentru fixarea panourilor prefălțuite de șorțul de dolie, sunt necesare cleme suplimentare de agățare, cositorite pe toata lungimea doliei, pe fiecare parte. Această clemă de agățare se va cositori la o anumită distanță față de marginea doliei. Această distanță, notată mai jos cu ‘a’, variază în funcție de înclinația acoperișului şi poate fi calculată după cum urmează:

 

 

            55
a =  ________ 

          sin a

a=

15dgr –-   a = 200 mm

20dgr –-   a = 160 mm

25dgr –-   a = 130 mm

30dgr –-   a = 110 mm
35dgr –-   a = 100 mm

40dgr –-   a =  90 mm

45dgr –-   a =  80 mm

 

 

Când panta este mai mică de 15⁰, se recomandă utilizarea unei dolii îngropate (vezi fig. 20). Adâncimea minimă a acestui tip de dolie este de 12 cm.

Aplicarea pe fațade

Sistemul de învelitoare cu falț vertical pentru faţade poate fi instalat similar cu cel pentru acoperiș, păstrându-se de asemenea spațiul de ventilare sub tabla de titan-zinc. În cazul fațadelor este mult mai utilizat falțul simplu deoarece linia formată de acesta este mult mai bine definită.