Mansarde

În cazul învelirii acoperişului sau a faţadei aflate peste un pod, este esenţială determinarea dacă acest pod este parte componentă a unei clădiri sau nu, din considerente de fizică a construcțiilor. În ceea ce priveşte difuzia vaporilor, este esenţial ca podul să fie considerat parte componentă a clădirii, datorită cerinţelor de ventilare şi pentru prevenirea coroziunii zincului.

La construirea unui acoperiş rece este necesară o ventilaţie bună sub titan-zinc pentru a asigura o bună aplicare. La construcția unui acoperiş cald, un rol important îl joacă trecerea vaporilor prin construcţie. Structura arhitecturală a acestui tip de acoperiş trebuie să fie 100% etanşă la vapori.