Nosné konstrukce

 

Nosné konstrukce pro práce s materiály NedZink se vždy uvažují jako celý „balík“ stavebních dílů materiálu NedZink včetně nosných konstrukcí.

Protože lze titanzinek používat velmi flexibilně, přichází do úvahy mnoho možností.