NedZink NUANCE

Pentru NedZink NUANCE, pe lângă cerinţele de procesare generale pentru Nedzink NATURAL, NOVA şi NOIR se aplică tehnici de procesare adiţionale.

Suprafaţa

Proprietăţile mecanice ale materialului sunt 100% identice cu cele ale NedZink NATURAL, NOVA şi NOIR.

NedZink NUANCE este un titan-zinc pre-patinat căruia i se aplică pigmenţi de culoare. Rezultatele depind de pigmentul selectat pentru pre-patinarea zincului cu nuanţe de culoare albastră, roşie sau verde. Aceşti pigmenţi asigură o protecţie suplimentară titan-zincului.

NedZink NUANCE este un produs natural şi în consecinţă pot apărea diferenţe mici de nuanţă. Printr-un proces unic de fabricaţie rezultă o culoare uniformă, dar există posibilitatea ca nuanţa să varieze (legată de lotul de fabricaţie). Se recomandă folosirea materialului din acelaşi lot de fabricaţie pentru fiecare proiect în parte pentru a evita variaţiile de nuanţă. Numărul lotului de producţie este marcat pe partea din spate a materialului.

Asamblaţi mereu NedZink NUANCE în aceeaşi direcţie de laminare pentru a evita variaţiile de culoare. Direcţia asamblării este indicată prin săgeţi pe spatele materialului. Această direcţie trebuie verificată înainte de punerea în operă a materialului.

După mulţi ani, pigmenţii NedZink NUANCE vor dispărea treptat şi culoarea pre-patinată NedZink Nova va apărea pe suprafaţă. Durabilitatea pigmenţilor este influențată de factorii de mediu, cum ar fi locaţia clădirii, temperatura, expunerea UV şi calitatea aerului. Deteriorarea, perforarea şi factori adverşi ai mediului pot micşora semnificativ durata de viaţă a pigmenţilor.

Procesarea

Modelarea şi profilarea trebuie făcută cu rază de îndoire de minim 2 mm (rază interioară) la o grosime a materialului de 0,70mm. Deteriorarea și zgârierea adâncă a acoperirii în timpul procesării trebuie evitate. Dacă este necesar, uneltele şi maşinile trebuie curăţate anticipat şi în special marginile ascuţite trebuie înlăturate pentru a evita riscul de deteriorare.

Cositorirea

Pentru a cositori adecvat NedZink NUANCE, suprafaţa trebuie curăţată de pigmenţii şi stratul de patină până când suprafaţa clară metalică a NedZink NATURAL este vizibilă. Pigmenţii şi stratul de prepatină trebuie îndepărtate mecanic (sablare) până când suprafaţa netedă metalică este vizibilă. Suprafeţele pregătite astfel sunt cositorite similar titan-zincului natural.

Folia de protecţie

La cerere, NedZink NUANCE poate fi livrat cu o folie de protecţie temporară pentru a reduce şansele de degradare în timpul procesării şi manipulării. Folia nu este permanent rezistentă la UV şi este destinată doar pentru o protecţie temporară. Folia trebuie îndepărtată imediat după punerea în operă, în şantier. Temperatura zincului trebuie sa fie de cel puţin 7°C atunci când folia este îndepărtată. Folia trebuie îndepărtată înaintea închiderii falţurilor cum sunt falţurile verticale. Umiditatea dintre zinc şi folie trebuie evitată. Dacă NedZink NUANCE este comandat fără folie, materialul este expus la zgârieturi în timpul manipulării.

Pentru NedZink NUANCE se aplică cerinţele de procesare standard ca pentru Nedzink NATURAL, NOVA şi NOIR.

Caracteristicile materialului

NedZink NATURAL este un titan-zinc brut produs conform EN 988 şi certificat de Lloyd's Register. NedZink NATURAL are un aspect natural. NedZink NOVA şi NedZink NOIR sunt tipuri de zinc pre-patinat produse printr-un proces de fosfatare. Materialul de bază este titan-zinc natural produs de NedZink. Fosfatând materialul, rezultă o suprafaţă apropiată de patina care se formează în mod natural. Toate proprietăţile zincului rămân neschimbate în acest proces.

Ca orice metal în rulouri, inlusiv tabla de titan-zinc are anumite tensiuni într-o formă sau alta. Aceasta este o consecinţă a procesului de rulare. Cu ajutorul unor tehnici moderne, aceste tensiuni sunt reduse la minim. Cu toate acestea, pot apărea anumite tensiuni, cu un grad mai mic, după ce materialul se va procesa de către terţe părţi.

Protecţia suprafeţei

NedZink Natural este livrat cu suprafaţă metalică strălucitoare, în role sau foi. Expunerea la aerul exterior și umiditate duce la formarea unui strat de carbonat de zinc, denumit patină. Acest proces începe imediat după punerea în operă şi va continua până la formarea unei patine uniforme. Iniţial, stratul de patină poate avea un aspect pătat, neuniform. Aceasta este în special vizibilă pe suprafeţe verticale cum sunt faţadele.

NedZink NOVA și NedZink NOIR sunt produse naturale, în consecinţă pot apărea diferenţe de nuanţă. Procesul unic de producţie NedZink asigură o culoare extrem de uniformă, însă există posibilitatea unor variaţii de nuanţă, în special la loturi de producţie diferite. Pentru a evita variaţiile de culoare în cadrul unui proiect de fațadă sau acoperiş, se recomandă utilizarea materialului provenit din acelaşi lot. Numărul lotului de producţie este inscripționat pe intradosul tablei.

Materialele NedZink NOVA și NedZink NOIR se montează în aceeaşi direcţie cu direcţia de laminare (pentru a evita variaţiile de culoare şi a limita tensiunile metalului). Direcţia de laminare este indicată prin săgeţi pe intradosul materialului. Direcţia de laminare trebuie verificată înainte de punerea în operă a materialului.

Depunerile de sare

Într-un climat maritim sarea din atmosferă și/sau din apă poate reacţiona cu zincul şi poate forma o clorură de zinc pe suprafaţa acestuia, ce nu poate fi spălată de apa de ploaie. Aceasta are aspectul unor pete albe permanente. Aceste pete albe nu au impact asupra funcţionalităţii zincului. În absenţa ploii sau pe suprafeţele ferite de ploaie este necesară curăţarea regulată cu apă caldă. NedZink nu este responsabil pentru efectele depozitelor de sare pe produsele sale.

Protecţia anti-amprente (AFP)

Pe tabla de titan-zinc NedZink se aplică o acoperire împotriva amprentelor pentru a preveni urmele de degete în timpul instalării şi pentru a optimiza procesul mecanic. Această acoperire oferă materialului o uşoară strălucire care va dispărea în timp.

Folia de protecţie

La cerere, NedZink NOVA poate fi livrat cu o folie de protecţie temporară pentru a reduce şansele de degradare în timpul procesării şi manipulării. NedZink NOIR este livrat standard cu această folie de protecţie. Folia nu este rezistentă permanent la UV ci este în scopul unei protecţii temporare. Folia trebuie îndepărtată imediat după punerea în operă, în şantier. Temperatura zincului trebuie sa fie de cel puţin 7°C atunci când folia este îndepărtată. Folia trebuie îndepărtată înaintea închiderii falţurilor (cel puţin în zona falţurilor). Umiditatea dintre zinc şi folie trebuie evitată. Dacă NedZink NOVA sau NedZink NOIR sunt comandate fără folie, materialul este expus la zgârieturi în timpul manipulării.

Instalare

Titanium zinc from NedZink can be used in ventilated and unventilated applications. In all cases (either ventilated or unventilated) the recommendations as stated on www.nedzink.com or in the technical instruction handbook from NedZink must be followed.

Zinc is a metal that expands and contracts with changes in temperature. In all cases, there must be an allowance for the free thermal expansion of the material when installed.

Titanium zinc and other materials

  • Because of the difference in electrolytic potential, titanium zinc may not be used together with the following metals: copper – lead – iron – gold – platinum – silver – nickel – cobalt – cadmium – chrome – tin – palladium – mercury
  • Direct contact with new concrete, lime, bitumen, mortar (and other products that contain cement) must be avoided at all times.
  • In connection with leaching, titanium zinc may not be used in combination with thatched roofs or Western Red Cedar wood. For other wood types, please refer to www.nedzink.com or the technical instruction hand book from NedZink.
  • Zinc is not recommended for use in combination with the following types of glue: acidic silicones and epoxies, urea/melamine glues, phenol-formaldehyde glues.

Cositorire

Un avantaj major al produselor NedZink este posibilitatea de a fi cositorite la îmbinări. În locurile în care este necesară o îmbinare etanşă (de exemplu la jgheaburi), cositorirea este realizată cu ajutorul unui ciocan de lipit din cupru şi cositor-plumb, împreuna cu utilizarea corectă a unei soluţii de flux.
NedZink NOVA și NedZink NOIR pot fi cositorite în acelaşi mod ca zincul nou, dar necesită o atenţie specială. Pentru a obține o îmbinare bună prin cositorire, finisajul pre-patinat de pe suprafaţa ce urmează a fi cositorită trebuie îndepărtat complet. Acest lucru poate fi realizat prin şlefuire sau frecare cu soluţie de flux, se aşteaptă câteva minute după care se îndepartează cu o cârpă uscată. Există mai multe mărci de soluţii de flux potrivite titan-zincului care pot produce rezultate bune. Pentru mai multe sfaturi asupra cositoririi consultaţi www.nedzink.com

Procesarea mecanică

Sub o temperatură de 7°C a materialului, zincul nu poate fi deformat mecanic pentru a evita deteriorarea acestuia (ex. apariţia micro-fisurilor).

Transport şi depozitare

Tabla de titan-zinc trebuie ambalată adecvat pentru a evita deteriorarea în timpul transportului. Produsele NedZink trebuie transportate în condiţii uscate şi ventilate. Foile şi rolele trebuie protejate împotriva deteriorărilor din timpul transportului (zgârieturi, crestări).

Materialul NedZink trebuie depozitat într-un spațiu uscat, ventilat şi protejat împotriva degradării, în special împotriva umidităţii mari din aer. Depozitarea exterioară nu este recomandată.

NedZink B.V.

Pentru mai multe informaţii despre produsele NedZink, consultaţi manualul de instrucţiuni NedZink. Manualul se poate downloada de pe www.nedzink.com . Putem trimite şi o copie pe mail. Regulamentele de procesare sunt produse cu cea mai mare grijă. Toate informaţiile specificate în aceste reglementări sunt în concordanţă cu ultimele tehnologii din domeniu şi oferă informaţii despre produsele noastre şi modul de utilizare a acestora. Nu este permisă abaterea de la aceste reguli.

Descărcare Ghid de procesare NedZink NUANCE