Detaliu coamă

Calitatea şi durata de viață a unei învelitori sau fațade din titan-zinc depind în primul rând de proiectarea şi execuţia structurii acoperişului ca întreg şi în al doilea rând de sistemul de învelitoare sau placare din titan-zinc în sine. În cazul acoperișurilor izolate termic, utilizarea unui spațiu de ventilare încorporat este metoda recomandată de către NedZink B.V. pentru acoperişuri sau fațade din titan-zinc NedZink. Daca acoperişul este corect construit, este eliminată orice coroziune a tablei de titan-zinc cauzată de condensul apei dinspre interior.

Principiul de construire este ilustrat în fig. 1
Identificarea componentelor din interior către exterior:

  1. Tavan – orice tip, care trebuie să suporte materialul izolator, sau să aibă izolaţia ataşată
  2. Membrană de control vapori
  3. Căpriori de susţinere – de obicei din lemn
  4. Termoizolație din orice material între căpriori. Este indicat ca aceasta să fie continuă sub căpriori, însă acest sistem necesită o construcţie diferită. Grosimea stratului de material izolant depinde de materialul folosit şi de gradul de izolaţie necesar.
  5. Spaţiul de ventilare: grosimea depinde de panta acoperişului (vezi tabel).
  6. Astereală: Dacă se foloseşte titan-zinc, tipul preferat de lemn este cel rindeluit, cu grosime de minim 22 mm. Trebuie să fie un spaţiu de minim 5 mm între elementele din lemn. Dacă panta depăşeşte 45°, substructura poate fi din elementele de lemn cu spaţiu între ele de până la 10 cm. Cuiele trebuie să fie îngropate pentru a preveni contactul cu zincul. Ideal, cuiele trebuie să fie galvanizate sau din inox.
  7. Tipul de învelitoare NedZink în funcţie de tipul acoperişului. Principalele opţiuni sunt: sistemul cu falț pe şipcă, falţul vertical, panouri orizontale sau sistemul NedZink.

 

Spaţiul de ventilare

Spaţiul de ventilație trebuie sa fie în contact direct cu aerul exterior prin orificii de ventilare în cel mai jos şi în cel mai sus punct al acoperişului sau faţadei. Aerul va avea liberă circulaţie prin aceste deschideri, fără obstacole majore. Dimensiunile necesare ale spaţiului şi gurilor de ventilaţie sunt detaliate în următorul tabel:

 

Tabel

Pantă

Lăţimea minimă a spaţiului de
ventilare

Secţiunea minimă de ventilaţie a

deschiderilor de sus şi jos pe mp

de acoperiş

3° – 20°

> 20°
90°

80 mm

50 mm

20 mm

40 cm²
30 cm²
20 cm²

În prezenţa unui nivel mai mare de umiditate, ca în cazul unei temperaturi de 20°C şi o umiditate relativă de 60% (presiune vapori > Ps = 1400 Pa), panta minimă recomandată este de 7°.