FAQ

Zijn de bouwmetalen koper, lood en zink toegestaan?

Ministerie Infrastructuur en Milieu (jan. 2011):

Bouwmetalen koper, lood en zink zijn toegestaan.

Na jaren van onzekerheid heeft het ministerie eindelijk duidelijkheid verschaft: aan de gebruikelijke toepassingen van koper, lood en zink kunnen gemeenten, provincies en waterschappen geen eisen stellen. Onder deze toepassingen vallen in ieder geval zinken dakgoten, loodslabben, straatmeubilair en verzinkte geleiderail. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu via de site van senternovem/bodemplus.

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen de toepassing van deze bouwmetalen niet verbieden. Uiteraard hebben gemeenten een zorgplicht en dat kan betekenen dat in sommige situaties (kwetsbare waterbeschermingsgebieden) de emissie moet worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door bij thermisch verzinkt staal (bijvoorbeeld hekwerken en geleiderails) een poedercoat systeem (duplex systeem) toe te passen. Daarnaast kunnen filtratiekratten, reinigingsfilters of WADI’s in zo’n geval de afspoeling opvangen.

Het ministerie stelt verder dat bij de milieubeoordeling van bouwmaterialen diverse factoren een rol spelen: CO2 footprint, broeikasgassen, grondstoffenverbruik, recyclebaarheid en emissie naar grond en water een rol. Gepleit wordt dus voor een integrale benadering; over de gehele cyclus (LCA) van het gebouw. Elk materiaal scoort verschillend. Zo is in de LCA van zink en koper de recyclingcomponent hoog: 95% wordt gerecycled. Lood wordt in Nederland voor 100% gemaakt  van gerecycled lood. Bij andere (niet metalen) materialen pakt de CO2 emissie nadeliger uit.

           Meer info:  http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/vragen/bouwstoffen-metalen/

Is de toepassing van zink schadelijk voor het milieu?

Nee, zink is niet schadelijk voor het milieu. Zink wordt o.a. in de bouw, landbouw en in het verkeer toegepast. Alle toepassingen leiden tot emissies die geen milieuprobleem veroorzaken. Het is zelfs zo dat als we alle milieuaspecten bekijken dan blijken de metalen duurzamer dan de andere materialen.

Blijven metalen eeuwig in de bodem zitten?

Ja, ze zitten daar al miljoenen jaren en ze zullen daar tot het einde der tijden blijven zitten. Van organische verontreinigingen weten we dat deze worden omgezet in andere organische stoffen en dat ze uiteindelijk worden afgebroken tot CO2 en water. Metalen horen in de natuur thuis. Er bestaan een groot aantal natuurkundige en chemische processen die bepalen in welke natuurlijke vorm de metalen in een bodem aanwezig zijn.

Waardoor wordt de ecotoxiciteit van metalen in een bodem bepaald?

Dit wordt bepaald door de aard van het metaal en door de biologisch beschikbare concentratie van het metaal in een bodem.

Wat is natuurlijke accumulatie van metalen?

Als planten groeien halen ze zink, koper en andere essentiële elementen via hun wortels uit de diepere lagen van de bodem. In plantenmateriaal zit gemiddeld zo’n 10 mg zink en 1 mg koper per kg. Planten sterven af en het plantaardig materiaal komt daarbij op het bodem-oppervlak terecht.  Het wordt afgebroken en de metalen die het bevat verdwijnen met het regenwater in de bodem. De bindingssterkte van grond voor metalen is echter zo groot dat de metalen niet verder komen dan de bovenste paar centimeters. Heel langzaam wordt het daar uitgespoeld naar de diepere grondlagen. Door dit proces ontstaat er een ophoping van metalen in de toplaag van de bodem. Deze natuurlijke accumulatie kan onder omstandigheden tot ruwweg een verdubbeling van de concentratie aanleiding geven.