NedZink Pro-Tec

Naast de algemene verwerkingsvoorschriften van NedZink NATUREL, -NOVA, -NEO en -NOIR, zijn specifiek voor NedZink Pro-Tec, de volgende technische richtlijnen bij de verwerking van NedZink Pro-Tec in acht te nemen:

Gereedschappen en machines

De mechanische en materiaaleigenschappen zijn 100 % identiek aan het gekende NedZink NATUREL, -NOVA, -NEO en -NOIR.

Voor de verwerking (knippen, zetten, profileren) kunnen de meeste voor de zinkverwerking gebruikelijke gereedschappen en machines aangewend worden. De in dit vakgebied geldende verwerkingsvoorschriften zijn grotendeels ook geschikt voor de verwerking van NedZink Pro-Tec.  Het zetten en profileren moet gebeuren met een minimale buigradius van 2 mm (binnenradius) bij een materiaaldikte van 0,80 mm en  2,5 mm (binnenradius) bij een materiaaldikte van 1,0 mm. Beschadigingen, diepe krassen en dergelijke, van de coating tijdens verwerking dienen vermeden te worden. Indien nodig dienen gereedschappen en machines vooraf gereinigd te worden en in het bijzonder de eventuele scherpe randen verwijderd te worden, om het risico op beschadiging te vermijden.

Opslag en transport
Belangrijk is tijdens transport en opslag van NedZink Pro-Tec de beschermingslaag op de achterzijde niet te beschadigen.

Solderen
Bij NedZink Pro-Tec dienen de tijdelijke, transparante AFP-laag, de prépatinelaag aan de voorzijde en de beschermingslaag op de achterzijde verwijderd te worden, zodat een volkomen metaalblanke soldeernaad ontstaat.

Onderconstructie
NedZink Pro-Tec is op alle schone, gladde en vlakke onderconstructies uit metaal en hout te gebruiken. Gestructureerde scheidingslagen, die gewoonlijk voor warmdakconstructies en daken met een hellingshoek <15° voorgeschreven worden, zijn niet persé meer nodig. Een damp-open scheidingslaag of soortgelijk is noodzakelijk, om mechanische beschadigingen te voorkomen in verband met de werking van zink. Dit betekent dat mogelijke kleine hoogteverschillen in de onderconstructie gecorrigeerd worden en dat de coating beschermd wordt voor beschadigingen door eventuele scherpe randen.

Bevestiging
Voor de bevestiging van NedZink Pro-Tec kunnen zowel directe, dan wel indirecte methodes gebruikt worden. Ook verlijmingtechnieken zijn mogelijk. (verlijmingtechniek in overleg met de lijmfabrikant).

Indien felsbanen met klangen op de onderconstructie bevestigd worden, dient men rekening te houden met de mogelijkheid tot uitzetting van het materiaal zonder hierbij de beschermingslaag aan de achterzijde te beschadigen. Men dient roestvrijstalen klangen met afgeronde hoeken toe te passen, die verzonken worden geschroefd. Er zijn meerdere uitvoeringen verkrijgbaar. Schroeven, spijkers en nieten moeten dusdanig bevestigd worden dat zij de beschermingslaag aan de achterzijde van het zink niet beschadigen.

Toepassingsmogelijkheden op dakconstructie met NedZink NOVA Pro-Tec

Hierna volgen de verwerkingsadviezen alsook aanvullende belangrijke informatie over onze producten NedZink NATUREL, -NOVA, -NEO en -NOIR die ook van toepassing zijn op het Pro-Tec materiaal van NedZink.


Materiaalkenmerken

NedZink NATUREL is walsblank Titaanzink vervaardigd volgens EN 988. NedZink NATUREL heeft een natuurlijk, gewalst oppervlak. NedZink NOVA, NedZink NEO en NedZink NOIR zijn voorgepatineerde zinksoorten, die door middel van een fosfateringsproces worden geproduceerd. Als basismateriaal wordt walsblank titaanzink, NedZink NATUREL, gebruikt. Door het fosfateringsproces ontstaat een oppervlak, dat de normale natuurlijke patinalaag zeer dicht benadert. De eigenschappen van zink blijven hierbij volledig behouden.

Elk gewalst metaal, waaronder dus NedZink materiaal, zal in beperkte mate walsspanningen vertonen. Dit is inherent aan het productieproces. Door moderne technieken worden deze walsspanningen zoveel mogelijk teniet gedaan. Toch kan het voorkomen dat na verwerking van het NedZink materiaal door derden deze walsspanningen in mindere mate opnieuw optreden. Zink is een natuurproduct waardoor altijd kleine oneffenheden (bijvoorbeeld schilfers) aan het oppervlak kunnen voorkomen, dit is inherent aan het product.

Oppervlaktebescherming
NedZink NATUREL wordt met een blank gewalst oppervlak geleverd. Bij blootstelling aan de buitenlucht en  door inwerking van vocht wordt een beschermende zinkcarbonaatlaag opgebouwd, de zogenaamde patina. Dit proces start onmiddellijk na montage en zal doorgaan tot een uniforme patina is verkregen. In het begin kan een grillig uiterlijk optreden door de zich nog vormende patinalaag. Overige factoren die een rol spelen in dit patineerproces zijn: de oriëntatie/geometrie van het gebouw, de weersomstandigheden tijdens montage en de wijze waarop het titaanzink voor montage wordt opgeslagen.

NedZink NOVA, NedZink NEO en  NedZink NOIR zijn natuurproducten waardoor altijd kleine kleurnuances zullen optreden. Door een uniek productieproces is de kleur uitermate constant, maar altijd onderhevig aan productie- batches. Gebruik per project materiaal uit dezelfde batch om kleurverschil te voorkomen. Kijk op de achterzijde van het materiaal wat de nummering is om productiebatches te herkennen.

Verwerk NedZink NOVA, NedZink NEO en NedZink NOIR altijd in dezelfde walsrichting om kleurverschil te voorkomen. Op de achterzijde is de walsrichting door pijlen aangegeven. Controleer de walsrichting voor montage.

Zoutafzetting
In een zeeklimaat kan het zout in lucht of water reageren met zink en een zinkchloride vormen op oppervlakken die niet schoonspoelen door het regenwater. Dit uit zich onomkeerbaar in witte vlekken. Deze witte vlekken hebben geen impact op de functionaliteit en veroorzaken geen corrosie. Bij afwezigheid van regen of op voor regen beschutte oppervlakken is het noodzakelijk om deze regelmatig te reinigen met (warm) water. NedZink is niet verantwoordelijk voor de effecten van zoutafzetting.

Anti-Fingerprint (AFP)
Om vingerafdrukken te voorkomen tijdens de montage en de verwerking met machines te optimaliseren is een Anti-Fingerprint coating aangebracht, die een licht glanzend oppervlak geeft. Deze glans zal na verloop van tijd verdwijnen.

Beschermingsfolie
NedZink NOVA, NedZink NEO en NedZink NOIR kunnen worden voorzien van een zwart-witte, zelfklevende PE-folie voor extra bescherming van het oppervlak gedurende het aanbrengen van het zink. Deze folie beschermt het oppervlak tegen beschadigingen en vervuiling bij montage of latere werkzaamheden. De bescherming is alleen functioneel als de folie niet wordt beschadigd.
 

Montage
Titaanzink van NedZink kan geventileerd en ongeventileerd worden toegepast. In alle gevallen (zowel geventileerd als ongeventileerd) dienen de adviezen zoals beschreven op www.nedzink.com of in het technisch adviesboek van NedZink te worden opgevolgd.

Zink is een metaal dat onder invloed van de temperatuur uitzet c.q. krimpt. In alle gevallen moet bij de montage vrije thermische uitzetting van het materiaal gewaarborgd worden.

Titaanzink en andere materialen

– In verband met verschil in elektrolytisch potentiaal mag titaanzink niet toegepast worden met de volgende metalen: koper – lood – ijzer – goud – platina – zilver – nikkel – kobalt – cadmium – chroom – tin – palladium – kwik
– Rechtstreeks contact met nieuw beton, kalk, bitumen, mortel (en overige cement bevattende producten) dient te allen tijde te worden vermeden.
– In verband met uitloging dient titaanzink niet te worden toegepast in combinatie met een rieten dak en Western Red Cedar hout. Voor overige houtsoorten verwijzen wij naar www.nedzink.com of het technisch adviesboek van NedZink.
– Zink in combinatie met de volgende lijmsoorten raden wij af; zuurhoudende siliconen en epoxies, ureum/melanine lijmen, phenol-formaldehyde lijmen.

Solderen
Een groot voordeel van NedZink materiaal is de mogelijkheid om de verbindingen te solderen. Op plaatsen waar een gedegen, waterdichte verbinding vereist is (bijvoorbeeld bij goten), wordt gesoldeerd met behulp van een koperen soldeerbout en lood-tin soldeermiddel en de geëigende soldeervloeistof.

Solderen van NedZink NOVA, NedZink NEO en NOIR is gelijk aan nieuw walsblank zink, maar vraagt extra aandacht. Om een goede soldeerverbinding te krijgen moeten eerst de te solderen oppervlakken volkomen metaalblank worden gemaakt. Dit kan door schuren of door de patinalaag in te strijken met soldeervloeistof, enkele seconden in te laten werken en vervolgens met een droge doek te verwijderen.
Er bestaan diverse handelsmerken voor soldeervloeimiddel “geschikt voor titaanzink” welke tot goede soldeerresultaten kunnen leiden. Voor verdere soldeeradviezen verwijzen wij naar www.nedzink.com.

Mechanisch verwerken
Beneden een materiaaltemperatuur van 7 °C adviseren wij het zink niet meer mechanisch te vervormen, dit om beschadigingen aan het zink te vermijden (bv microscheurtjes).

Transport en opslag
Tijdens transport dient men zorg te dragen voor een goede verpakking om beschadigingen van het zink te voorkomen. NedZink producten moeten altijd droog en geventileerd worden vervoerd. De banden en platen moeten beschermd worden tegen transportschade (krassen, deuken).

NedZink materiaal dient droog en geventileerd te worden opgeslagen en beschermd tegen beschadigingen en in het bijzonder tegen te hoge luchtvochtigheid. Buitenopslag is af te raden.

NedZink B.V.

Voor overige info inzake NedZink producten verwijzen wij u graag naar het technisch adviesboek van NedZink dat per download beschikbaar is op deze website. Dit kunnen wij u ook in hard copy bezorgen.

Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Alle hierin vermelde gegevens beantwoorden aan onze huidige kennis van zaken en geven informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Men kan geen rechten doen gelden op grond van de inhoud van deze voorschriften.

Download de verwerkingsvoorschriften NedZink Pro-Tec