Brandveiligheid

Een dak of gevel met een zinken bedekking, uitgevoerd conform de geldende ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen (BRL 5212) is niet brandgevaarlijk overeenkomstig NEN 6063. Producten van zink vallen in Euroklasse A1 van NEN-EN 13501-1. Euroklasse A1 is de klasse “onbrandbaar”.

Op grond hiervan is een zinken gevelbekleding toepasbaar indien de eis wordt gesteld dat de bijdrage tot brandvoortplanting aan de buitenzijde van de gevel moet voldoen aan Klasse 1, 2 of 4 van de bijdrage tot brandvoortplanting volgens NEN 6065. Bij gesoldeerde zinkconstructie laten de verbindingen los bij temperaturen van 180 °C en hoger. Platen vervormen en versmelten bij 420 °C.