Bouwfysica

Een levensduur van 75 – 100 jaar is geen uitzondering voor titaanzink aan de gevel of op het dak, mits correct aangebracht. Bouwfysica speelt echter een belangrijke rol in deze levensduur.

Dampdiffusie, met andere woorden condensatie van waterdamp tegen de binnenzijde van een titaanzinkconstructie, kan een oorzaak zijn van corrosie, indien aan een aantal voorwaarden niet is voldaan. Zo moet er altijd voor worden gezorgd dat de onderzijde van het zink ‘belucht’ wordt indien geen maatregelen zijn getroffen om condensvorming te voorkomen.

Bij niet-geïsoleerde daken is het voldoende om het zink te ondersteunen door een houten dakbeschot, bestaande uit houten delen met kieren die op de balken of gordingen zijn aangebracht. Om het capillair gevoelige contact met het hout zo klein mogelijk te maken, kunnen de houten delen het best ongeschaafd worden toegepast. Wordt er echter met bijvoorbeeld multiplex dakplaten als dakbeschot gewerkt, dan is het noodzakelijk tussen het hout en het zink een dampopen scheidingslaag aan te brengen om condensvorming te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van een monofilament mat.

Bij geïsoleerde-, geventileerde daken en -gevels is de kans op condensvorming groter dan bij niet-geïsoleerde constructies vanwege waterdamptransport door de constructie van binnen naar buiten. Om in deze gevallen condensvorming tegen de onderzijde van de dakbedekking te voorkomen, zijn een dampremmende laag en een ventilerende spouw noodzakelijk.

Bij geïsoleerde-, ongeventileerde dakconstructies (zonder ventilerende spouw) bieden andere isolatiesystemen uitkomst om snel en eenvoudig ongeventileerd te kunnen isoleren. Door het aanbrengen van een 100% dampdichte constructie worden condensproblemen vermeden.