Geventileerde constructie

De kwaliteit en de levensduur van een dakbedekking van titaanzink is afhankelijk van de constructie van het dak. Bij een juiste uitvoering van deze constructie is het praktisch uitgesloten dat de zinken bedekking van binnenuit wordt aangetast als gevolg van condensvorming.
De constructie van een dak met een titaanzinken bedekking is in bouwfysisch opzicht in principe gelijk aan die van een gevel. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk verder alleen over dakconstructies gesproken met een hellingshoek tussen 3° en 90°. Platte of bijna platte daken met een hellingshoek kleiner dan 3° bij voorkeur niet met titaanzink bedekken, tenzij het dakoppervlak kleiner is dan 15 m², zoals het geval bij een dakkapel.

De constructie is als volgt opgebouwd van binnen naar buiten:
1. Binnenafwerking naar keuze, maar geschikt voor het dragen of bevestigen van het isolatiemateriaal.
2. Dampremmende laag bestaande uit metaalfolie of kunststoffolie.
3. De dragende sporen, over het algemeen in hout uit te voeren.
4. Isolatieplaten, -dekens of -schuim tussen de sporen of, nog beter, doorlopend onder de sporen door.
Hiervoor is echter een aangepaste constructie nodig. De dikte van de isolatie is afhankelijk van het gebruikte materiaal en de
gewenste isolatiewaarde.
5. Luchtspouw in een dikte die afhankelijk is van de dakhelling (zie tabel 4.1).
6. Beschot: voor de zinken dakbedekking of gevelbekleding dient het beschot bij voorkeur te bestaan uit ongeschaafde, onbehandelde vurenhouten delen, zonder messing en groef, horizontaal aangebracht met kieren van minimaal 5 mm.

Dakhelling Minimale vrije ruimte Maximale vrije ruimte
3° t/m 20° 5 mm 10 mm
21° t/m 45° 5 mm 22 mm
46° t/m 75° 5 mm 44 mm
76° t/m 90° 5 mm 100 mm

Tabel 4.2 Minimale en maximale vrije ruimte tussen de houten delen, afhankelijk van de dakhelling.

De houten delen zodanig monteren dat de klangen op de gewenste plaats zijn aan te brengen.
De spijkerkoppen moeten goed verzonken worden om contact met het zink te voorkomen. Gebruik hiervoor thermisch verzinkte spijkers met een zinklaagdikte van tenminste 20 micron of RVS.
7. NedZink titaanzink in de vorm van het gekozen dakbedekkingstype. De meest voorkomende typen zijn:
• het felssysteem
• het roevensysteem
• het losangesysteem