Systemen

A. Dampdichte dakopbouw met NedZink felssysteem op een scheidingslaag/mat en houten onderconstructie

B. Dampdichte dakopbouw met NedZink felssysteem op FOAMGLAS®
Doordat in een warm-daksysteem de ventilatievoorziening vervalt tussen de isolatie en de dakbedekking kan men luchtdichte FOAMGLAS® platen toepassen. Inwendige condensatie of condensatie door nachtelijke afkoeling is in deze constructie dan ook niet meer aan de orde. Dit is een belangrijk verschil met een traditioneel koud-daksysteem. De uitvoering met FOAMGLAS® is dunner en kan in nagenoeg elke vorm worden gebruikt. Er zijn nauwelijks beperkingen ten aanzien van de vorm, de helling of de lengte van het dakvlak. Het systeem leent zich uitstekend voor standaard NedZink materiaal en NedZink NOVA Pro-Tec met een coating aan de achterzijde.

Voor het warm-daksysteem is een speciale kramplaat ontwikkeld die verlijmd wordt op de FOAMGLAS®-plaat. De isolatie zelf is weer verkleefd op de ondergrond. Zodoende ontstaat een constructie waarbij de dakbedekking zonder doorgaande bevestiging op de ondergrond kan worden gerealiseerd. Het resultaat? Geen koudebruggen en geen dampplekken.

Het dampdichte systeem kan op verschillende soorten ondergrond worden toegepast.