Zinken dakgoten met een doorlopende ondersteuning

Deze type dakgoten worden volledig ondersteund door een bouwkundige constructie. In de meeste gevallen betreft het hier een houten bakconstructie.

Constructie van de dakgoten met een doorlopende ondersteuning

De ondersteuning van zinken dakgoten met een doorlopende ondersteuning maakt deel uit van de bouwkundige constructie en is meestal uitgevoerd in hout. Goten van zink kunnen uitstekend op ongeschaafd hout worden aangebracht. NedZink raadt aan om bij nieuw geïmpregneerd en verlijmd hout op de bodem van de gootbak een dampopen scheidingslaag aan te brengen om aantasting door condens aan de onderzijde van het zink te voorkomen. Ditzelfde advies geldt ook voor ondersteuningen van beton of andere steenachtige materialen, waarbij de scheidingslaag ook slijtage van het zink tegengaat. Controleer alvorens het zink aan te brengen of de ondersteunende houten bak schoon is en geen uitstekende spijkerkoppen of schroeven bevat.

Geïnteresseerd in onderdelen die aangesloten kunnen worden op dakgoten van zink met een doorlopende ondersteuning?

zinken dakgoten met onderlopende ondersteuning

Zinken dakgoot tekening
Zinken dakgoot met doorlopende ondersteuning

Opmeten van de bak

Bij het opmeten van de houten bak dienen de volgende maten opgenomen te worden:

 • Boven breedte;
 • Bodem breedte;
 • Hoogte en schuinte van vooropstand en achteropstand;
 • Dikte van de rand van de vooropstand;
 • Lengte van de verschillende gootvlakken.

Doorlaatopening tapeind

De zinken doorlaatopening in de dragende bakconstructie moet ruim genoeg zijn om de goot mogelijkheid te geven te krimpen en uit te zetten. Dit betekent dat het tapeind met de daaromheen geschoven HWA-buis naar links en naar rechts minimaal 20 mm ruimte moet hebben en in de twee andere richtingen minimaal 5 mm. Zie fig. 3.1.20.

Ontwerp van dakgoot

Zie figuur 3.1.20 en 3.1.21. Hierbij de volgende basisregels in acht nemen:

 • De bovenbreedte van de zinken goot moet min. 4 mm kleiner zijn dan die van de bak.
 • De bodem breedte van de goot moet min. 10 mm kleiner zijn dan die van de bak.
 • De hoogte van de vooropstand van de goot moet 1 à 2 mm groter zijn dan die van de bak.
 • De kraal valt voor de rand van de bak en niet erop.
 • De achteropstand min. 10 mm hoger dan de vooropstand.
 • De schuinte van de goot is gelijk aan die van de bak inclusief de eventueel geknikte vormen.
 • De maatverhoudingen verder volgens NEN-EN 612.
 • De uiteinden van de goot moeten min. 10 mm ruimte hebben t.o.v. de koppen van de ondersteunende bak (zie paragraaf 3.1.5 expansies).

Voorbewerking dakgoten

De zinken dakgoten worden voor installatie bij voorkeur zo ver mogelijk in de werkplaats voorbereid d.w.z.:

 • Gootdelen op lengte maken.
 • Verstekken maken (en indien mogelijk solderen).
 • Kopschotten, expansie schotten en tapeinden in solderen.

Montage van de zinken dakgoten met een doorlopende ondersteuning

 • De bodembreedte moet minimaal 10 mm kleiner zijn dan de breedte van de bak. De achteropstand moet minimaal 10 mm hoger zijn dan de vooropstand.
 • De gootdelen bij voorkeur van links naar rechts en tegen het afschot in (van laag naar hoog) monteren. De bouwkundige omstandigheden laten dit echter niet altijd toe. Bij het kiezen van een afwijkende montagerichting geldt dat monteren van laag naar hoog belangrijker is dan van links naar rechts (afwaterende overlap).
 • De goot onder de neus moet met klangen aan de bouwkundige constructie bevestigd worden. De breedte van een klang is 70 mm en de dikte 0,80 mm. Verder moet de klang met drie zinknagels op het boeideel van de onderconstructie nagelen. Een klang moet ongeveer ¾ in de kraal doorsteken en aan de achteropstand moet de goot met klangen van 30 mm breed vastzetten. Tot slot bedraagt de maximale klangafstand 660 mm.
 • Als de bodembreedte van de goot breder is dan 300 mm moet een klang, onder de naad, op de bodem van de goot worden aangebracht. De overlap van de naad is dan 25 mm. De klang mag niet worden ingesoldeerd.
 • De naden van de goot afwaterend naar de afvoer aanbrengen. De breedte van de overlap is minimaal 10 mm.
 • Om een volledige vrije uitzetting van de goot te waarborgen, moet deze 10 mm uit de zijkanten van de bekisting vrij blijven. Rondom het tapeind moet een vrije ruimte van 20 mm aanwezig zijn.

Gratis sample aanvragen van zinken dakgoot met een doorlopende ondersteuning?

Ben je geïnteresseerd geraakt in een zinken dakgoot met of zonder accessoires en wil je graag een sample ontvangen of eens in contact komen met een van onze experts? Vraag dan vrijblijvend informatie, een technisch advies boek of een sample aan: