Felssysteem

Het felssysteem biedt de mogelijkheid om de gevel snel en efficiënt met titaanzink te bedekken. Dit is te danken aan het feit dat gewerkt kan worden met geprefabriceerde banen en de mogelijkheid tot machinaal felsen, waardoor het felsen met de hand tot een minimum beperkt wordt. De voorgeprofileerde felsbanen worden standaard geleverd en op de bouwplaats met een enkele of dubbele fels machinaal of met de hand aan elkaar gefelst. Behalve rechte banen zijn ook gebogen (convex en concaaf) en tapse felsbanen probleemloos te vervaardigen.

Het felssysteem voor gevels
Bij een felsgevel worden zinken banen in de lengterichting eveneens met zogenaamde staande felsverbindingen aan elkaar verbonden. De materiaaldikte bedraagt 0,80 mm. De toelaatbare baanbreedte wordt bepaald door de windbelasting en de hoogte van de gevel. Indien de felsbanen horizontaal worden gemonteerd, dan is het advies voor optimaal werk de baanbreedte te beperken tussen de 300 en 430 mm. Om redenen van hanteerbaarheid dient de baanlengte beperkt te blijven tot ca. 5 meter. Indien de felsbanen verticaal worden gemonteerd, dan is het advies de baanbreedte te beperken tot 500 mm of smaller en om redenen van hanteerbaarheid de baanlengte te beperken tot ca. 6 meter. De banen worden aan de kopse zijde gekoppeld met een enkele aanhaking.

Felsnaad
De standaard felsnaadhoogte van een geprofileerde fels bedraagt 25 mm.

Om de regendichtheid van een felsgevel te bevorderen kan een dichtingsband
geplaatst worden op de onderfels, na montage van de klangen. Dit wordt tevens
geadviseerd bij ongeventileerde systemen, waarbij een risico aanwezig is op lekkage.

Bevestiging van klangen
De bevestiging van de felsbanen op de onderconstructie geschiedt met behulp van klangen (zie figuur 6.1.4). De vaste klangen fixeren de felsbaan en de schuivende klangen maken expansie in de lengterichting mogelijk. De klang wordt over de onderste felsbaan en op de onderconstructie vastgezet. Vervolgens wordt de bovenfelsbaan hier overheen geplaatst en dichtgefelst.

Ondersteuning
Het felssysteem moet bij een geventileerde constructie volledig worden ondersteund door een beschot bestaande uit ongeschaafde, onbehandelde houten delen van minimaal 23 mm dik, zonder messing en groef, aangebracht met kieren van minimaal 5 mm en maximaal 100 mm. Hierbij zijn ook de constructie-eisen van belang. Bevestiging geschiedt door middel van thermisch verzinkt bevestigingsmateriaal met een zinklaag dikte van tenminste 20 μm of RVS AISI 304.

Aanbrengen gevelbekleding
Voor gevelbekleding met een dampdichte gevelopbouw wordt de enkele felsverbinding toegepast, uitgevoerd als horizontale- of verticale felsbanen. Bij de montage van de verticale felsbanen tegen de gevel wordt de felsbaan in de bovenste meter met vaste klangen vastgezet. Horizontaal aangebrachte felsbanen met een lengte tot 3 meter worden volledig bevestigd met vaste klangen. Banen langer dan 3 meter worden over een zone van 1 meter vastgezet met vaste klangen (in het midden van de felsbanen), waarbij de rest van de baan wordt vastgezet met schuifklangen. De houten delen moeten worden afgestemd op de plaats waar de klangen gemonteerd worden.