Milieucertificaat – EPD

Milieubewuste productkeuze vergemakkelijkt door vergelijking EPD's

NedZink heeft voor NedZink NATUREL, NedZink NOVA en NedZink NOIR een EPD (Environmental Product Declaration) toegekend gekregen door het onafhankelijke Duitse Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Deze EPD’s, welke tevens het ECO platform label hebben gekregen, bieden informatie over de milieugegevens van het product op basis van de levenscyclusanalyse ofwel de ecologische voetafdruk. Door de verschillende EPD’s met elkaar te vergelijken, kan gemakkelijker een (milieu)bewuste productkeuze worden gemaakt. Met deze belangrijke toekenning heeft NedZink een nieuwe stap gezet in duurzaamheid en kwaliteit.

         

Levenscyclusanalyse

De EPD’s vormen de basis voor de beoordeling van gebouwen op ecologisch niveau zoals gedefinieerd in het nieuwe Europese project ‘Duurzaamheid van gebouwen’. Voor een objectieve en vergelijkbare maatstaf is de milieu-impact van NedZink NATUREL, NedZink NOVA en NedZink NOIR door het onafhankelijke IBU getoetst aan de ISO-normen 14025, 14040 en 15804 en vervolgens gevalideerd. Hierbij is gekeken naar de levenscyclusanalyse (LCA) van de drie zinkproducten. De LCA is een beproefde wetenschappelijke methode die het mogelijk maakt alle milieueffecten in elke levensfase van het product te beoordelen en te kwantificeren. Bijvoorbeeld CO2-uitstoot, energie- en waterverbruik en luchtverontreiniging. Op basis van die kengetallen kunnen EPD’s met elkaar worden vergeleken en wordt een (milieu)bewuste productkeuze vergemakkelijkt.