Měď

 

Rádi bychom Vám předali informace o zpracování výrobku NedZink MĚĎ leskle válcovaná.

Popis výrobku

NedZink MĚĎ je z výroby leskle válcovaná měď, která je vyrobená podle DIN EN 1172.

Malým pnutím materiálu z procesu válcování nelze úplně zabránit. Tato pnutí jsou sice díky této moderní výrobní metodě minimalizována, ale malé zbytkové zvlnění u tenkých plechů vždy existuje a je nutné ho akceptovat.

Přírodní povrch

NedZink MĚĎ má po dokončení výrobního procesu leskle válcovaný povrch. Pro dočasnou ochranu při dopravě a skladování zůstává na povrchu zbytková mastnota.

Oba líce plechu je možno použít jako horní stranu. U sousedních ploch by ovšem měla být dál použita stejná strana a strany by se neměly měnit.

Ochrana povrchu

Materiál se expeduje s leskle válcovaným povrchem. Při kolísání vlhkosti nebo působením povětrnostních vlivů vzniká za přístupu vzduchu ochranná vrstva z oxidů měďnatých, tak zvaná patina.

Tento proces nezačíná okamžitě a rovnoměrně, nýbrž může trvat rozdílně dlouho v závislosti na směru působení povětrnostních vlivů a montážním sklonu. Před dosažením rovnoměrné patiny není možné zabránit nerovnoměrnému vzhledu povrchu tvořící se patiny. To platí obzvlášť pro svislé plochy, jako např. fasády.

Pokyny ke zpracování

Další zpracování výrobků NedZink se provádí podle klempířských a pokrývačských norem.

Protože je důležité také estetické hledisko, měly by se upřednostňovat mechanické techniky spojování jako drážkování, zavěšování a také lepení, pájet by se mělo pouze při požadované vodotěsnosti.

Jakákoliv připevnění musí umožňovat volné dilatační pohyby.

Pájení, svařování:

Velká výhoda mědi spočívá v možnosti používat spojovací techniky „pájení na měkko“, pájení na tvrdo a svařování. V oblastech s požadavkem na trvale pevná a vodotěsná spojení (např. žlaby) se pracuje za pomoci vhodné páječky a svářečky a příslušných tavidel, olovnic a svařovacích drátů.

Mechanické zpracování

Moderní techniky použití kladou zvýšené požadavky na kvalitu zpracování válcovaného měděného materiálu pro oblast zastřešení, odvodnění a fasád tak, aby dosáhly potřebné vlastnosti.

Měď má nejvyšší tažnost ze všech stavebních materiálů, a proto se obzvlášť hodí právě pro komplikované spoje se silnou deformací materiálu.

V oblasti střechy a fasády lze použít všechny běžné mechanické spojovací techniky.

Doprava, skladování

Doprava a skladování NedZink MĚĎse provádí v suchých a větraných prostorách. Je nutné dbát na dostatečnou ochranu povrchu proti poškození. Plechy resp. role je nutné zajistit proti poškození nárazem (důlky, boule).

Ve skladu: NedZink MĚĎ se skladuje v suchých a větraných prostorách se zajištěním proti poškození. Přitom se obzvlášť chrání před vznikem kondenzace.

Na stavbě: NedZink MĚĎ seskladuje v suchých a větraných prostorách. Materiál dodaný do zásoby se chrání před působením vlhkosti. Zajistí se proti mechanickému poškození – také fólií. Je třeba se vyhnout skladování venku.

Tato informace byla pečlivě připravena a všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu znalostí a mají informovat o našich výrobcích a jejich použití. Z obsahu nevznikají žádná práva.

NedZink GmbH, říjen 2011

Stáhnout prováděcí směrnici NedZink MĚĎ