Miedź

Za pomocą niniejszej informacji produktowej chcemy Państwu chętnie przekazać dodatkowe istotne informacje, jak również zasady przerobu dla naszego produktu Miedź gołowalcowana NedZink.

Opis produktu

Miedź NedZink jest produkcyjnie walcowaną miedzią produkowaną  według normy DIN EN 1172.

Nie wykluczone są nieznaczne napięcia materiałowe z procesu walcowania. Są one wprawdzie minimalizowane poprzez nowoczesne metody produkcyjne, jednakże niemal zawsze występuje i do zaakceptowania jest śladowa falistość cienkich blach.

Naturalna powierzchnia

Miedź NedZink wykazuje naturalną, walcowaną powierzchnię po zakończonych procesach produkcyjnych. Dla czasowej ochrony podczas transportu oraz magazynowania zachowana zostaje lekka tłustość powierzchni.

 Obie strony mogą być stosowane jako strona górna, widoczna. Jednakże przy powierzchniach przylegających powinno się pracować na tej samej stronie nie zmieniając ich.

Ochrona powierzchni

Materiał dostarczany jest z surową powierzchnią walcowaną. Poprzez pogodowe działanie wilgoci tworzy się – zakładając dostęp powietrza – warstwa ochronna tlenków miedzi, tzw. patyna. Proces ten nie postępuje od razu i równomiernie, ale może zależeć od kierunku wpływów pogodowych oraz nachylenia zamontowanych elementów i trwać różny okres czasu. Patynowanie powoduje nieunikniony nierównomierny wygląd powierzchni, aż do osiągnięcia równomiernej patyny. Dotyczy to przede wszystkim pionowych powierzchni jak np. fasady.

Wskazówki przerobu

Dalsze przetwarzanie produktów NedZink realizowana jest na bazie zasad przetwarzających związków ZVSHK (niemiecki Związek Sanitaria Ogrzewanie Klimatyzacje) oraz ZVDH (niemiecki Związek Dekarzy). Dlatego, że jednym z najistotniejszych aspektów jest estetyka, pierwszorzędnie stosowanymi technikami mechanicznymi powinny być falcowanie,  zawieszanie oraz klejenie, a jedynie przy oczekiwanej wodoszczelności powinno się lutować lub spawać.

Wszelkie mocowania muszą dopuszczać wolne rozszerzanie cieplne materiału.

Lutowanie, spawanie:

Dużą zaletą Miedzi jest możliwość łączenia technikami lutowania miękkiego, twardego oraz spawania. W obszarach wymagających trwałych oraz wodoszczelnych połączeń (np. rynny), pracuje się predysponowanymi urządzeniami lutowniczymi i spawalniczymi wraz z odpowiednimi topnikami, lutami i drutami spawalniczymi.

Obróbka mechaniczna

Zaawansowane techniki zastosowań i tym samym podwyższone wymogi jakościowe w zakresie przetwarzania walcowanego materiału miedzianego w obszarze pokryć oraz odwodnienia dachu, jak również budowy fasad, zakładają odpowiednie właściwości materiału.

Miedź ma najwyższe wydłużenie spośród materiałów budowlanych i dlatego jest szczególnie właściwa dla skomplikowanych połączeń z mocnymi odkształceniami materiału.

Stosowane mogą być wszystkie popularne techniki formowania w zakresie dachu oraz fasady.

Transport; Magazynowanie

Miedź NedZink należy ładować i transportować zapewniając suche i wentylowane warunki. Należy zwracać uwagę na ochronę powierzchni przed uszkodzeniami. Blachy lub taśmy należy zabezpieczyć przeciw uszkodzeniom uderzeniowym (wgniecenia).

W magazynie: Miedź NedZink należy magazynować sucho, zapewniając wentylowanie oraz zabezpieczenie przeciw uszkodzeniom. Szczególnie zapobiegać należy zawilgoceniu.

Na budowie: Miedź NedZink należy magazynować sucho, zapewniając wentylowanie. Zapasy materiału należy przykryć zabezpieczając przed wilgocią. Należy także zabezpieczyć materiał, a także folię na nim, przed uszkodzeniami mechanicznymi. Unikać otwartego magazynowania na zewnątrz.

Niniejsze informacje stworzono z największą starannością. Dane w nich zawarte odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy oraz dają informacje o naszych produktach i ich możliwościach zastosowań. Na podstawie treści tych instrukcji nie można dochodzić żadnych praw.

NedZink GmbH, Październik 2011

 Pobierz Wytyczne przetwarzania Miedź NedZink