Všeobecně

Střecha jako stavební konstrukce je zřejmě nejstarší a nejpůvodnější formou stabilní ochrany lidí před povětrnostními vlivy vnějšího prostředí. Je také jednou z nejrozmanitějších forem ochrany, co se týká tvaru, barvy, materiálu a funkce. Díky tomu máme dnes k dispozici velké množství možností provedení zastřešení.

Přednost titanzinkových střech spočívá – vedle mnoha jiných – v jeho individuální použitelnosti. I komplikované formy jsou technicky proveditelné a zhotovují se jako trvale vodotěsné. Při provádění používáme různé systémy zastřešení.

Systém stojatých drážek/falců s variantami úhlová a dvojitá stojatá drážka využívá pro velmi tenký a voděodolný podélný spoj dobrou tvarovatelnost titanzinku.

Lištový systém je historicky vžitou formou zinkových plechů, které jsou spojeny do kompaktní formy zastřešení. Podélné spoje jsou opticky silně profilovány.

Systém šablon je alternativou malých, jemně členěných dílů použitých jako šupinkovité zastřešení.

Systém NedZink představuje ekonomickou alternativu s rychlou pokládkou a dobrým vzhledem. V systémovém řešení přitom ani není třeba jako podklad celoplošné dřevěné bednění.