Všeobecně

 

Každá budova stárne v průběhu času pomaleji nebo rychleji v závislosti na provedení, kvalitě stavebních hmot, způsobu užívání a údržbě. Jednou ovšem přijde okamžik, kdy se musí jednotlivé stavební prvky sanovat nebo vyměnit. Z tohoto pohledu mají střešní materiály v závislosti na druhu použitých stavebních hmot životnost mezi 20 až 70 lety, zatímco nátěr fasády se musí obnovit již za zhruba 5 až 15 let.

Obzvlášť namáhané jsou vnější stavební prvky jako opláštění fasády, okna a střešní krytina, které jsou vystavené po celý rok slunci, srážkám, větru a velkým teplotním výkyvům. Jestliže se zanedbá údržba vnějších stavebních prvků, může se stavba snadno poškodit, a to silně ovlivní vnější vzhled.

Obojí snižuje hodnotu nemovitosti a čím více se odsunuje nutná sanace, tím větší jsou budoucí náklady. Rozhodnutí o provedení sanace budovy má kromě toho ekonomicky pozitivní efekt, protože zabudováním moderních stavebních hmot a výrobků (jako např. oken, tepelných izolací atd) lze dosáhnout energetických úspor a dlouhodobě ušetřit mnoho finančních prostředků.