Algemeen

Bij de toepassingen van zink op daken en bij gevels komen niet allen vlakke bekleding voor. Ook dakdoorvoeren , muurafdekkingen en ramen kunnen op een relatief eenvoudige manier met zink worden bekleed.

Hierbij dient men de eigenschappen van het materiaal niet uit het oog te verliezen en ook de aangrenzende bouwmaterialen kritisch te benaderen in combinatie met het zink.

Bij de detaillering van bijvoorbeeld dakkapellen en andere dakdoorvoeren moet worden gelet op de waterdichtheid en uitzettingsvoorzieningen van het metaal.