Všeobecně

 

Nosné konstrukce pro práce s materiály NedZink se vždy uvažují jako celý „balík“ stavebních dílů materiálu NedZink včetně nosných konstrukcí.

Protože lze titanzinek používat velmi flexibilně, přichází do úvahy mnoho možností. V kapitole 3. bylo možné popsat pouze ty druhy konstrukcí, které se vyskytují nejčastěji.

Kromě toho si ale umíme představit mnoho jiných zadání. Téměř vždy existuje řešení – obraťte se na nás.