Ogólnie

Podkonstrukcje dla prac z NedZink uwzględniane są zawsze jako całościowy „pakiet“ warstw budowlanych poniżej materiału NedZink wraz z konstrukcją nośną.

Ze względu na wyjątkową elastyczność zastosowań tytan-cynku, uwzględnia się wiele możliwości. W rozdziale 3. mogły zostać opisane jedynie najczęstsze rodzaje konstrukcji.

Ponadto jednak możliwe jest wiele innych zadań. Prawie zawsze możliwe jest rozwiązanie – prosimy o kontakt z nami.