Tepelná izolace

 

Izolační materiály se používají ve spojení s materiály NedZink v konstrukcích střech a stěn zpravidla jako tepelná ochrana. V případě požadavku mohou sloužit také jako akustická ochrana resp. akustická izolace. Kromě klasického zabudování izolačních hmot pod krycí vrstvou jsou dnes k dispozici také systémy, u kterých v případě nevětraných konstrukcí přebírá izolační materiál funkci podkladní vrstvy. Jestliže se realizují takové konstrukce s materiály NedZink – na základě poradenské činnosti ze strany NedZink – potom je potřeba zabudovat pod tepelnou izolaci trvale funkční parotěsnou zábranu a dělicí vrstvu nad tepelnou izolaci, která zajišťuje odvětrání vlhkosti.

Izolace z minerálních vláken

Zpravidla se používají stabilní desky z minerální vlny. Musejí být odolné proti hnilobě, rozměrově stálé, odolné vůči deformacím a teplotě. U protipožární ochrany se požaduje minimálně třída B1. Rozměry desek a hodnoty tepelné vodivosti se stanoví podle nařízení pro tepelnou ochranu a DIN 4108. Desky jsou stabilní a odpuzují vodu. V průběhu prací se popř. použijí dočasné ochranné plachty resp. fólie proti pronikání vlhkosti.

Pro připevnění falcovaných prvků jsou k dispozici různé možnosti.

Použité provedení se vždy zvolí podle příslušných podmínek objektu:

1.   připevnění prvků s vysokým pomocným profilem přímo do nosné konstrukce. Poloha připevnění je ve spárách mezi deskami.(např. sm-systém speciálně pro  
      posuvné příponky s drážkou SM-Sos)

2.  prvky uloženné na tepelné izolaci a připevněné dlouhými připevňovacími prostředky v nosné konstrukci (např. systém Krabban; sm-systém deskový hák SM-GP)

3.  prvky přiléhající na kovové resp. dřevěné profily, které jsou integrované v tepelné izolaci. Připevnění profilů se provádí dlouhými připevňovacími prostředky do nosné
     konstrukce, připevnění profilů se uskutečňuje přímo na profilech (např. Rockwool-Prodach)

4.  pokládání tepelné izolace ve více vrstvách s integrovanými profily (např. latě); vzdálenosti mezi latěmi se zvolí tak, aby se mohlo provést správné připevnění prvků.

Je nutné dodržet pokyny pro provádění stanovené výrobcem.

Pěnové sklo

Používané desky z pěnového skla vykazují pozitivní vlastnosti jako podklad pro NedZink, protože jsou:

  •   odolné proti tlaku
  •   nehořlavé
  •   odolné proti hnilobě
  •   tvarově stabilní
  •   prakticky těsné vůči difuzi

Desky se přilepují asfaltem (lepení za horka resp. za studena) na spodní konstrukci a mezi sebou. Po natření horkým asfaltem, oddělení přilepených položek, přiražení ozubené desky se nanese jedna těsnicí vrstva z polymerizační živice. Na to se umístí pod NedZink jako dělicí vrstva strukturovaná rohož, která zajišťuje odvětrání vlhkosti.

Je nutné dodržovat pokyny výrobce k provedení.

Izolační hmoty z tuhé pěny

Nabízí se izolační desky z tuhé pěny s integrovanými dřevěnými lištami, které jsou umístěné v několika vrstvách a tvoří krycí vrstvu. Tyto je také možno použít ve spojení s materiály NedZink. Rozhodnutí o tom je nuno vydat na základě kontroly příslušného objektu.

Je nutné dodržovat pokyny výrobce k provedení.