Izolacja cieplna

Materiały izolacyjne w połączeniu z NedZink stosowane w konstrukcjach dachowych i ściennych służą z reguły izolacji cieplnej. Pod określonymi warunkami kolejnym zakresem zastosowań jest ochrona czy też izolacja dźwiękowa. Poza klasyczną zabudową izolacji poniżej podkładu pokrycia, dziś do dyspozycji są systemy, w których funkcja podkładu pokrycia przy nie wentylowanych konstrukcjach zostaje przejęta przez materiał izolacyjny. Jeśli takie konstrukcje z NedZink – po doradztwie obiektowym ze strony NedZink – będą realizowane, to wymagany jest montaż trwale funkcjonującej bariery pary wodnej poniżej izolacji oraz warstwy dystansowej powyżej izolacji.

Izolacje z włókien mineralnych

Zazwyczaj stosowane są odporne na nacisk płyty z wełny skalnej. Muszą one być niepodatne na gnicie, utrzymywać stałe wymiary i kształt i być odporne temperaturowo. Wymaga się przynajmniej klasy B1 o ochronie przeciwpożarowej. Zwymiarowanie i wybór zdolności przewodzenia ciepła zbadać należy wg Rozporządzenia ochrony cieplnej i normy DIN 4108. Płyty są odporne na nacisk i absorbujące wodę. W trakcie trwania prac ewentualnie profilaktycznie przeciw wnikaniu wilgoci zastosować można tymczasowe plandeki ochronne lub folie.

Dla umocowania haftrów pokrycia na rąbek stojący dostępnych jest kilka możliwości.
Stosowane wykonanie winno być wybrane zależnie od obiektu:

  • Mocowanie haftrów z wysokim pionowym ramieniem bezpośrednio do podkonstrukcji. Pozycje haftów umiejscowić należy w fugach płytowych (np. sm-System specjalne haftry przesuwne SM-Sos)
  • Umocować haftry ich płytą podstawy na izolacji cieplnej długimi przebijającymi elementami mocującymi (np. system Krabban; sm-System haftry płytowe SM-GP)
  • Haftry dolegająco na metalowych lub drewnianych profilach wkomponowanych w izolacji cieplnej. Mocowanie profili odbywa się długimi przebijającymi elementami mocującymi do podkonstrukcji. Mocowanie haftrów odbywa się bezpośrednio do profili (np. Rockwool-Prodach)
  • Wielowarstwowe ułożenie izolacji cieplnej z zintegrowanymi profilami (np. kontrłaty/łaty); odstępy łatowania należy dobrać tak, by nastąpić mogło poprawne zamocowanie haftrów

Uwzględniać należy wskazówki przetwarzania producentów.

Szkło piankowe

Stosowane płyty ze szkła piankowego wykazują kilka pozytywnych aspektów jako podkład pokrycia NedZink:

  • odporne na ściskanie
  • niepalne
  • niepodatne na gnicie
  • zachowujące kształt
  • praktycznie szczelne dyfuzyjnie

Płyty klejone są bitumicznie (w klejeniu na ciepło lub zimno) do podkonstrukcji i pomiędzy sobą. Po rozmazaniu na gorąco bitumenu, oznaczeniu pozycji haftrów, wbiciu płyt pazurowych, przytwierdza się jednowarstwową taśmę uszczelniającą z polimerobitumenu. Na tym jako warstwa oddzielającą poniżej materiału NedZink montuje się dystansową i strukturalną matę z włókien rozproszonych.

Uwzględniać należy wskazówki przetwarzania producentów.
 

Materiały izolacyjne z twardych pianek

Materiały izolacyjne z twardych pianek także są oferowane jako podkład pokryciowy. Zasadniczo są one także możliwe do zastosowania z NedZink. Decyzja na ten temat zapaść może po weryfikacji odniesionej do obiektu

Uwzględniać należy wskazówki przetwarzania producentów